Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmMezinárodní projekt EU 2

Projekt „S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám"

(projekt mezinárodní spolupráce OPLZZ,
registrační číslo projektu CZ.1.04/5.1.01/51.00042)

logo

ANOTACE PROJEKTU:

Projekt se zabývá problematikou zaměstnávání osob s dlouhodobou duševní nemocí ve spolupráci s nizozemskou partnerskou organizací De Boei z Eindhovenu. Cílem pilotního projektu je identifikovat typové problémy této cílové skupiny ve vztahu k pracovnímu uplatnění a s využitím česko-nizozemské expertízy, narativního výzkumu u uživatelů služeb, výzkumu u zaměstnavatelů, srovnávacích analýz a zkušeností uživatelů navrhnout konkrétní opatření k řešení těchto problémů v České republice.

Do realizačního týmu projektu jsou zapojeni experti z úřadu práce, psychiatrické léčebny v Kroměříži i Eindhovenu, nizozemští experti, sociální pracovníci, sociolog i zaměstnavatelé. Klíčovou inovací projektu je aktivní zapojení uživatelů (osob s vlastní zkušeností s nemocí), kteří se prostřednictvím expertního týmu klientů stávají cennými odborníky - spoluřešiteli projektu a podílejí se tak "zezdola" na návrzích systémových změn.

V rámci projektu realizovaného v období leden 2011 - prosinec 2013 dále proběhne 6 krátkodobých mezinárodních stáží (8 mezinárodních výjezdů), seminář a mezinárodní konference za účelem průběžné informovanosti a prezentace výstupů, které budou rovněž publikovány. Za účelem zajištění kontinuity projektu proběhne příprava a prověření podmínek pro založení česko-nizozemského centra podpory (poradenského a koordinačního centra), které umožní další předávání nizozemského know-how a jeho využití také u ostatních cílových skupin uživatelů sociálních služeb v ĆR.

KONTAKT:

Ing. Alena Vašků
autorka a manažerka projektu
GSM: 774 990565
GSM: 777 940462
e-mail: alena.vasku@vn.cz

 


 

Projekt – "Sociální centrum denních aktivit Iskérka"

Denní centrum poskytuje službu "sociální rehabilitace". Služba je určena dlouhodobě duševně nemocným lidem starším 18 let a pomáhá jim v návratu do běžného života. Projekt byl podpořen z prostředků MPSV 614.000,- Kč, města Rožnov p.R. 250.000,- a Zlínského kraje 196.000,- Kč.

mpsv roznov zlinsky kraj

 


 

Projekt "Týdny pro duševní zdraví"

Tento projekt je součástí celorepublikové akce, jejímž smyslem je co nejvíce informovat veřejnost o problematice duševních nemocí, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění. Tento projekt byl podpořen z prostředků Města Rožnov p. R. částkou 20.000, - Kč.

roznov Více na Týdny pro duševní zdraví 

 


 

Projekt "Adopce na dálku"

V červnu 2008 jsme se zapojili do projektu pomoci, který organizuje Arcidiecézní Charita Praha. Podporujeme dívku Aishwaryu z Indie, ze státu Karnaka. Prostředky získáváme prodejem vlastních výrobků z Rukodílny.

Více o vzniku projektu zde...

 © Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář