Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmRok 2010

Projekt – "Sociální centrum denních aktivit Iskérka"

Denní centrum poskytuje službu "sociální rehabilitace". Služba je určena dlouhodobě duševně nemocným lidem starším 18 let a dospělým lidem, kteří se vlivem své životní situace dostali do psychické krize.

Projekt je od 1.10. 2009 spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Zakázka kraje “Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“
Reg.č: CZ.1.04/3.1.00/05.00026

baner

Projekt je dále podpořen Městem Rožnov p.R., obecními úřady regionu,  Nadací Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadací OKD a sponzory.


Mezinárodní projekt EU

"Se zkušenostmi z De Boei do sociální firmy"

baner

Záměrem projektu je poskytnout pracovní uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce, vytvořit nová pracovní místa pro tyto osoby, hledat inovativní řešení stávajících nerovností na trhu práce ve vztahu k různým cílovým skupinám.


Projekt "Cvičíme pro zdraví"

Cílem projektu je pravidelná pohybová aktivita.

Projekt byl podpořen Nadací DKS částkou 15.000,- Kč.


Projekt " Systematické vzdělávání pracovníků Iskérka – o.s.“

Cílem je přispět k profesionalizaci pracovníků a tím ke zvýšení kvality péče o duševně nemocné.


Projekt "Tréninkové vaření"

Cílem je obnova sociálních dovedností, nácvik nových dovedností a jejich využití v praktickém životě. Obsahem je výuka jednoduchých i složitějších jídel, pečení, zásady zdravé výživy, plánování jídelníčku, zásady stolování.

Projekt byl podpořen Nadací Charta 77 částkou 8.000,- Kč.


Projekt "Sociální centrum denních aktivit Iskérka“

Cílem projektu je aktivní zapojení klientů do pracovní rehabilitace v tiskařské dílně, získání nových zkušeností a dovedností.
Finanční prostředky budou použity na dovybavení aktivizační tiskařské dílny zakoupením stojanové řezačky, tiskařských barev, papírů a válečků pro hlubotisk.

Projekt byl podpořen Nadací Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského ve výši 14.000,- Kč.


Projekt "Týden pro duševní zdraví"

Tento projekt je součástí celorepublikové akce,  jejímž smyslem je co nejvíce informovat veřejnost o problematice duševních nemocí, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění.
Více na Týdny pro duševní zdraví a Týden pro duševní zdraví 2009


Projekt "Adopce na dálku"

V červnu 2008 jsme se zapojili do projektu pomoci, který organizuje Arcidiecézní Charita Praha. Podporujeme 7 letou dívku Aishwaryu z Indie, ze státu Karnaka. Prostředky získáváme prodejem vlastních výrobků z terapeutické dílny.


Projekt – "Tón a barva"

Projekt byl podpořen Nadací Děti-kultura-sport částkou 10.000,- Kč. Částka bude využita na nákup výtvarných potřeb a hudebních nástrojů. Cílem projektu je vytvořit v Sociálním centru denních aktivit Iskérka hudební a výtvarný kroužek pro uživatele centra, i pro případné zájemce ze široké veřejnosti, uspořádat vystoupení pro uživatele Domova pro seniory a uspořádat výstavu prací pro širokou veřejnost v rámci Týdne pro duševní zdraví.


Projekt – "Filmem k duševnímu zdraví II - Iskérka promítá v knihovně"

Cílem projektu je poskytovat informace o duševních nemocech pomocí odborných dokumentárních a celovečerních filmů. Po filmu následuje diskuse s psychologem.
Podrobnější informace o projekcích najdete v sekci Akce.


Návštěva z Holandska 18. až 23. června 2010

Členové týmu 1 nyní připravují návštěvu uživatelů z De Boei v červnu 2010. Cílem návštěvy je vzájemné setkání uživatelů z Holandska a České republiky, výměna zkušeností, představení regionu Rožnovska a činnosti Iskérky.

Výběrové řízení pro klienty

Iskérka – o.s. vyhlašuje vyhlašuje uzavřené výběrové řízení
pro své klienty na místo:

pracovníka v sociálních službách – průvodce, terénní pracovník
pracovníka v sociálních službách – aktivátor, motivátor


Přihlášky odevzdejte nejpozději do 18. 6. 2010.

Dokumenty ke stažení:
Holandští experti radí, jak založit mezinárodní sociální firmu

Get Flash to see this player.


TV Beskyd


Mezinárodní řídicí tým
Aktuálně:

Dne 23. až 25. ledna 2010 proběhla druhá schůzka Mezinárodního řídicího týmu v Rožnově pod Radhoštěm. Byly vyhodnoceny a vybrány 4 podnikatelské záměry pro sociální firmu. Tyto záměry bude dále hodnotit český Řídicí tým ve spolupráci s managery z Holandska.

V neděli 24. ledna se uskutečnil pro zaměstnance Iskérky a Mezinárodního projektu workshop na téma: Kvalita řízení v oblasti sociální práce (Lektoři: Klaas Shilder a Barbara van Santen z Holandska)


Řídicí tým
Aktuálně:

V dubnu 2010 se uskutečnila mezinárodní supervize jak na úrovni celkového řízení mezinárodního projektu, tak také na úrovni sociální služby a přípravy sociální firmy. Supervizi vedl holandský supervizor Ger de La Haye a český supervizor Pavel Němeček.

Z Holandska přijeli také 4 experti z oblasti managementu (bankovnictví, telekomunikací), sociálních služeb a psychiatrické péče, kteří se podíleli na pomoci vyhodnotit dosavadní práci na přípravě sociální firmy.

Řídící tým nyní pracuje na založení obecně prospěšné společnosti a připravuje 3. monitorovací zprávu pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pravidelné schůzky:

každé pondělí od 14:00 do 15:30


Tým publicity
Aktuálně:

Úprava webových stránek, komunikace s médii a veřejností.

Pravidelné schůzky:

poslední čtvrtek v měsíci: od 8:00 do 9:00


Tým pro přípravu sociální firmy (T2)
Aktuálně:

Členové týmu ověřují podnikatelský záměr pro mezinárodní sociální firmu – Rekondiční pobyty. Uživatelům v De Boei byly odeslány dotazníky s cílem zjistit jejich zájem o naši nabídku rekondičních pobytů s programem. Dotazníky budou vyhodnoceny koncem června 2010.

Pracuje se také na navázání spolupráce a partnerství s holandskou firmou React Group.

Zjišťují se možnosti spolupráce s Úřadem práce pro pracovní rehabilitaci uživatelů Iskérky.

Hledají se vhodné prostory pro sociální firmu – koupě či pronájem.

Pravidelné schůzky:

každé pondělí od 15:30 do 17:00


Tým sociální služby (T1)
Aktuálně:

Členové týmu 1 nyní připravují návštěvu uživatelů z De Boei v červnu 2010. Cílem návštěvy je vzájemné setkání uživatelů z Holandska a České republiky, výměna zkušeností, představení regionu Rožnovska a činnosti Iskérky.

Tým 1 připravuje nové metodiky pro pracovní rehabilitaci.

Dále pracuje na nastavení vyšší kvality sociální služby (výstupem budou nové metodiky).

Pravidelné schůzky:

každou středu od 8:00 do 9:00


Tým pro zřízení Rady uživatelů (TA03)
Aktuálně:

Vypracovává náplň práce Rady uživatelů, definuje, jak bude v sociální službě probíhat:

  • komunikace s uživateli v dílně a aktivitách
  • komunikace na komunitním setkání
  • sledování sešitu návrhů a připomínek
  • společná schůzka RU
  • komunikace ve vyhrazených hodinách
Pravidelné schůzky:

jedenkrát za 14 dní, v úterý od 13:30 do 15:00


Tým uživatelů v rolích školitelů (Tým A04)
Aktuálně:

Práce tohoto týmu skončila v březnu 2010.

Výstupem 6ti měsíční práce je:
  1. Vydefinování 2 pracovních pozic.
  2. Vydefinování profilu uživatele v roli zaměstnance Iskérky v těchto pozicích.
  3. Vydefinování pracovních podmínek, finančního odměňování, pracovní doby, zastupitelnosti pracovníků apod.

V květnu bylo vypsáno výběrové řízení na dvě pozice v sociální službě v Iskérce. Výběrové řízení bude ukončeno v červnu 2010. Dva vybraní uchazeči z řad uživatelů se budou poté vzdělávat po dobu 6 – 12 měsíců.


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář