Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmUžitečné odkazy

 • www.animaviva.cz – podpora a pomoc lidem s psychickou nemocí v jejich přirozeném sociálním prostředí
 • www.askos.cz – Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví; sdružování poskytovatelů sociálně zdravotních služeb pro lidi s psychotickou duševní poruchou.
 • www.azzpcr.cz – Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
 • www.bona-ops.cz - společnost podporuje integraci občanů s duševním handicapem a vytváří podmínky v oblasti práce a bydlení pro handicapované občany
 • www.cdzjesenik.cz – poskytujeme psychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou péči. Jsme smluvní zařízení pojišťoven, EEG laboratoř, pracoviště pro profesní vyšetření řidičů, výukové pracoviště pro kognitivně behaviorální rehabilitace. EEG biofeedback, supervize
 • www.cedrops.cz – Posláním organizace je pomáhat lidem s duševním onemocněním, zlepšovat jejich životní podmínky tak, aby žili spokojeně v prostředí, které si sami zvolí a vytvářet pracovní místa pro osoby obtížně zaměstnavatelné. Cílem poskytovaných sociálních služeb je dosažení maximální samostatnosti klienta s co nejmenší mírou nutné podpory.
 • www.csdz.cz – ČSDZ je občanské sdružení, jehož úlohou je pomoc lidem trpícím duševní nemocí, lidem nacházejícím se v psychické krizi, v tíživé osobní či sociální situaci.
 • www.cmhcd.cz – centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Česká společnost pro duševní zdraví - společnost provozující klubová setkání, odborné přednášky, rehabilitační cvičení, víkendové výlety a zážitkové semináře pro duševně nemocné osoby; +420 226 272 140
 • www.duhovahvezda.org – podpora psychického, fyzického a sociálního zdraví rodiny jako celku i jednotlivců; poskytování poradenských a terapeutických služeb
 • divadlo.bohnice.cz – Divadlo za plotem – Praha - divadlo v areálu psychiatrické léčebny s pravidelným úterním programem. Možnost pronájmu hlavního sálu s 305 místy
 • www.fokus-praha.cz  – sdružení pro péči o duševně nemocné - podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí ve schopnosti zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.
 • www.greendoors.cz – pracovní a sociální rehabilitace vážně duševně nemocných; tréninková dílna pro duševně nemocné
 • www.helpnet.cz – informační portál pro osoby se specifickými potřebami
 • www.help24.cz – portál zaměřený na duševní zdraví, zejména na psychoterapii a psychoanalýzu; odborné i laické poznatky, ankety, diskusní fórum, kontaktní centra pomoci, příběhy ze života, rady a tipy
 • www.charitaopava.cz – Chráněné bydlení pro duševně nemocné - Středisko poskytuje služby chráněného bydlení a podpory v bydlení dospělým lidem psychicky nemocným formou tréninku dovedností na dobu určitou. Nabízí alternativní možnosti uplatnění ve společnosti podle jejich individuálních schopností. Snaží se posunout rámec možností duševně nemocných lidí o něco dál, než jsou schopny psychiatrické léčebny. Zařízení je členem Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné v ČR a České asociace pro psychické zdraví.
 • www.iporadna.cz – poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a všechny blízké
 • www.kaleidoskop-os.czObčanské sdružení Kaleidoskop je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s poruchou osobnosti a jejich blízkým. Naším cílem a snahou je zlepšit kvalitu života našich klientů, pomoci jim plnohodnotně se začlenit do společnosti a vést a rozvíjet běžný způsob života.
 • www.klinikaeset.cz – poskytování komplexní integrované péče o lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševním onemocněním
 • www.kdochce.estranky.cz Krysta Plzeň - nabídka sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním včetně následné péče; provoz volnočasových klubů
 • www.ledovec.cz – poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním
 • www.mamdepku.cz – pomoc při depresích - poradna, konzultace, večerní a víkendové semináře; časopis osobního růstu
 • www.manaol.cz – poskytování psychoterapeutických, aktivizačních, sociálně podpůrných a také sociálně terénních služeb v oblasti péče o duševně nemocné v Olomouckém kraji
 • www.menssana.cz – poskytování služeb duševně nemocným s cílem pomáhat jim zdolávat intoleranci a předsudky u ostatní populace a zajistit jim co nejlepší uplatnění
 • www.modra-laguna.cz - preventivní léčebné a rehabilitační ambulantní pracoviště, poskytující moderní psychiatrickou a psychologickou péči
 • www.iregistr.mpsv.cz – katalog poskytovatelů sociálních služeb ČR
 • www.osbaobab.cz – Posláním Občanského sdružení Baobab je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, především psychotického okruhu, aby běžný život zvládali samostatně a spokojeně.
 • www.parafilik.cz – Projekt Parafilik pro osoby s problematickými sexuálními preferencemi a problematickým sexuálním chováním a pro jejich blízké. Krizová linka, online poradna a kontaktní terapie.
 • www.prah-brno.cz – provozujeme centrum psychosociální rehabilitace, podpory a péče o duševní zdraví pro lidi s dlouhodobými psychickými potížemi.
 • www.psychocentrumzlin.cz - soustředěné služby psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické
 • www.psychoprofi.cz – soukromá psychologicko-psychiatrická ambulance - nabízíme komplexní péči dětské a dorostové psychiatrie, psychoterapie dětí, dospělých, párovou, rodinnou a skupinovou, dále poradenství, konzultace, přednáškovou činnost pro školy, firmy a organizace
 • www.stopstigma.cz – systematické seznamování veřejnosti s projevy duševních chorob – pomoc lidem s psychickými obtížemi dostat se včas k odborné pomoci
 • www.sympathea.cz – celonárodní sdružení rodičů a příbuzných duševně nemocných
 • www.sweb.cz/hopdn – Hnutí na ochranu práv duševně nemocných HOPDN; pomoc pacientům obhajobou jejich základních lidských práv a výpomoc při jejich sociálních problémech
 • www.terapie.info – privátní psychiatrie, psychologie a psychoterapie - zaměřujeme se na deprese, fobie, poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie), nutkavé poruchy (obsese), závislosti, psychózy (schizofrenie), demence
 • www.valmez.charita.cz – Centrum AMIKA – Posláním Centra Amika je poskytnout dospělým lidem s duševním onemocněním bezpečný prostor pro setkávání, komunikaci, navazování a upevňování sociálních vztahů a podpořit je při začleňování se do společnosti.
 • www.vidacentrum.cz – občanské sdružení podporující rozvoj VIDA center, zabývající se problematikou duševního zdraví a nemoci; v rámci Programu prevence – školám a široké veřejnosti přednášky a besedy
 • www.vodopad.cz – vše nejen o psychiatrii; bezplatná psychiatrická internetová poradna; aktualizované články zábavné i z oboru psychiatrie; informace o lécích
 • www.zdravnet.cz – zdraví a zdravotnictví na českém internetu – přehled kategorií