Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmRok 2009

"Se zkušenostmi z De Boei do sociální firmy"

Záměrem projektu je poskytnout pracovní uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce, vytvořit nová pracovní místa pro tyto osoby, hledat inovativní řešení stávajících nerovností na trhu práce ve vztahu k různým cílovým skupinám.


Projekt "Cvičíme pro zdraví"

Cílem projektu je pravidelná pohybová aktivita.

Projekt byl podpořen Nadací DKS částkou 15.000,- Kč.


Projekt " Systematické vzdělávání pracovníků Iskérka – o.s.“

Cílem je přispět k profesionalizaci pracovníků a tím ke zvýšení kvality péče o duševně nemocné.


Projekt "Tréninkové vaření"

Cílem je obnova sociálních dovedností, nácvik nových dovedností a jejich využití v praktickém životě. Obsahem je výuka jednoduchých i složitějších jídel, pečení, zásady zdravé výživy, plánování jídelníčku, zásady stolování.

Projekt byl podpořen Nadací Charta 77 částkou 8.000,- Kč.


Projekt "Sociální centrum denních aktivit Iskérka“

Cílem projektu je aktivní zapojení klientů do pracovní rehabilitace v tiskařské dílně, získání nových zkušeností a dovedností.
Finanční prostředky budou použity na dovybavení aktivizační tiskařské dílny zakoupením stojanové řezačky, tiskařských barev, papírů a válečků pro hlubotisk.

Projekt byl podpořen Nadací Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského ve výši 14.000,- Kč.


Projekt "Týden pro duševní zdraví"

Tento projekt je součástí celorepublikové akce,  jejímž smyslem je co nejvíce informovat veřejnost o problematice duševních nemocí, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění.
Více na Týdny pro duševní zdraví a Týden pro duševní zdraví 2009


Projekt "Adopce na dálku"

V červnu 2008 jsme se zapojili do projektu pomoci, který organizuje Arcidiecézní Charita Praha. Podporujeme 7 letou dívku Aishwaryu z Indie, ze státu Karnaka. Prostředky získáváme prodejem vlastních výrobků z terapeutické dílny.


Projekt – "Tón a barva"

Projekt byl podpořen Nadací Děti-kultura-sport částkou 10.000,- Kč. Částka bude využita na nákup výtvarných potřeb a hudebních nástrojů. Cílem projektu je vytvořit v Sociálním centru denních aktivit Iskérka hudební a výtvarný kroužek pro uživatele centra, i pro případné zájemce ze široké veřejnosti, uspořádat vystoupení pro uživatele Domova pro seniory a uspořádat výstavu prací pro širokou veřejnost v rámci Týdne pro duševní zdraví.


Projekt – "Filmem k duševnímu zdraví II - Iskérka promítá v knihovně"

Cílem projektu je poskytovat informace o duševních nemocech pomocí odborných dokumentárních a celovečerních filmů. Po filmu následuje diskuse s psychologem.
Podrobnější informace o projekcích najdete v sekci Akce.
Druhý ročník cyklu Filmem k duševnímu zdraví realizujeme ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm. Díky finanční podpoře Nadace DKS byl v roce 2008 realizován 1. ročník. Díky této podpoře můžeme pokračovat v realizaci tohoto projektu i v roce 2009.


Projekt – "Sociální centrum denních aktivit Iskérka"

Projekt byl podpořen Nadací OKD částkou 100.000,- Kč. Je určen klientům Sociálního centra denních aktivit Iskérka, kteří využívají služeb centra Iskérka. Částka bude využita na částečnou úhradu nájemného a energií v rozšířených prostorách, na službu psychologa a supervizora.

OKD


Projekt "Hlavičko, pracuj!"

Tento projekt je určen klientům Sociálního centra denních aktivit Iskérka. Je zaměřen na získání počítačové gramotnosti., trénování paměti a aktivizační tělesná a psychomotorická cvičení. Je financován v rámci projektu Program podpory regionů ČSOB a Poštovní spořitelny.


Projekt MPSV – "Sociální centrum denních aktivit Iskérka"

Denní centrum poskytuje službu "sociální rehabilitace". Služba je určena dlouhodobě duševně nemocným lidem starším 18 let a dospělým lidem, kteří se vlivem své životní situace dostali do psychické krize.


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář