Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmProjekty o.p.s. 2014

Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné (2012 - 2014)

Cílem projektu je zapojení pracovníků s vlastní zkušeností s duševní poruchou - tzv. peer konzultantů (dále jen PK) - do systému péče o duševně nemocné, které povede k podpoře zaměstnávání duševně nemocných a zkvalitnění samotného systému péče. Zároveň projekt poukáže na to, kdo jsou PK, a vzbudí zájem poskytovatelů péče o osoby s duševním onemocněním o zapojení PK do svých pracovních týmů. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

ESFCR

 

http://www.cmhcd.cz/prenos-inovaci.html

 


 

Programová podpora - Program V - Částečná úhrada provozních nákladů NNO poskytujících sociální služby

Finanční prostředky ve výši 480 000,- Kč byly poskytnuty z rozpočtu města Rožnov p. R. k dorovnání rozdílu mezi schválenými finančními prostředky pro optimální zajištění poskytovaných služeb na rok 2014.

 

roznov

 


Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji

(reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00067)


Veřejná zakázka vychází z projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dotace č. OPLZZ-ZS824-52/2012 vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Zakázka byla financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


Předmět zakázky: Zajištění poskytování sociální služby "sociální rehabilitace" dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Iskérkou o.p.s.


Realizace zakázky: Zakázka byla realizována ambulantní formou v Sociálním centru denních aktivit Iskérka na adrese Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a terénní formou v lokalitě ORP Rožnov pod Radhoštěm v přirozeném sociálním prostředí osob.


Cíl zakázky: Pomoci cílové skupině osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, a tak napomoci k jejich návratu na trh práce (případně vstupu na trh práce).


Trvání zakázky: 1.7. 2013 do 31.12. 2014


Předpokládaná hodnota zakázky: 3. 484. 800,- Kč


Komu je služba poskytována: Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením, resp. osobám s duševním onemocněním. Služba není poskytována osobám se smyslovým postižením, s výjimkou případů, kdy se jedná o kombinované postižení.


Podmínky poskytování služby: Služby budou poskytovány osobám, které mají uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování sociální služby dle § 91 zákona o sociálních službách.


 


Týdny pro duševní zdraví

Grant výši 43 000,- Kč byl poskytnut z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na realizaci programů, které jsou zaměřeny na osvětu veřejnosti a destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Uspořádáním akce se připojujeme k celorepublikové akci Týdny pro duševní zdraví, které se konají každoročně v září a v říjnu nejen v naší zemi.


Záštitu nad letošními TDZ převzal místostarosta Rožnova pod Radhoštěm, Ing. Jan Kučera.


Více na: http://www.iskerka.info/tydnyzdravi2014.htm


Partneři projektu: Městská knihovna Rožnov, TKA, TV Beskyd, Spektrum Rožnovska, VIN, IC Rožnov p.R., Rožnovský prostor, KAM


 © Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář