Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmRok 2007

"Projekt KOVPIC" - (projekt ESF)

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků centra  a zvyšování kvalifikace.

"Zvýšení kapacity a kvality" - (projekt EU)

Projekt EU, který je zaměřen na psychosociální rehabilitaci se zvláštním zřetelem na uplatnění klientů na trhu práce a na vzdělávání pracovníků.

"Sociální centrum denních aktivit Iskérka"

Denní centrum poskytuje službu "sociální rehabilitace". Služba je určena dlouhodobě duševně nemocným lidem starším 18 let a dospělým lidem, kteří se vlivem své životní situace dostali do psychické krize.

"Kolo - lék na duši, tělo"

Projekt podporující zdraví a novou pohybovou aktivitu - cykloturistiku. Z projektu byla zakoupena 2 krosová kola. Cílem je motivace k pravidelné dlouhodobé pohybové aktivitě a ke zdravému životnému stylu. Je realizován za podpory Nadace DKS.

"Po lázeňských stezkách aneb krokem ke zdraví"

Projekt je zaměřený na propagaci zdraví, zdravého způsobu života, integraci  zdravotně postižených se zdravými.Hlavním sponzorem a garantem je Kraft Foods ČR s.r.o.

"Týden pro duševní zdraví"

Tento projekt je součástí celorepublikové akce,  jejímž smyslem je co nejvíce informovat 0veřejnost o problematice duševních nemocí, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění a přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a k větší toleranci společnosti prostřednictvím mnoha kulturních a společenských akcí – více na Týdny pro duševní zdraví

© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář