Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmRok 2008

"Sociální centrum denních aktivit Iskérka"

Denní centrum poskytuje službu "sociální rehabilitace". Služba je určena dlouhodobě duševně nemocným lidem starším 18 let a dospělým lidem, kteří se vlivem své životní situace dostali do psychické krize.

Projekt "Adopce na dálku"

V červnu 2008 jsme se zapojili do projektu pomoci, který organizuje Arcidiecézní Charita Praha. Podporujeme 7 letou dívku Aishwaryu z Indie, ze státu Karnaka. Prostředky získáváme prodejem vlastních výrobků z terapeutické dílny.

Projekt „ Hejbni kostrou pro druhé“

„ Junior Beskydská muzika – Benefice pro Iskérku” je součástí projektu “Týden pro duševní zdraví”. Nadace Divoké husy zdvojnásobí výtěžek této benefiční akce.

Divoké husy

Projekt „Týden pro duševní zdraví“

Tento projekt je součástí celorepublikové akce,  jejímž smyslem je co nejvíce informovat veřejnost o problematice duševních nemocí, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění.
Více na Týdny pro duševní zdraví a Týden pro duševní zdraví v Rožnově

Projekt „Podpora dobrého podnikání v ČR“

Projekt je zaměřen na profesionalizaci NNO a jejich klientů v oblasti obchodních dovedností. Realizátorem je Fórum dárců ve spolupráci s Nizozemskou obchodní komorou v Praze a Nadací Terezy Maxové.

Projekt „ Zpracování střednědobých strategických plánů partnerských organizací Kamarád a Iskérka“

Tento projekt je zaměřen na vytvoření strategického plánu organizace na dobu 3 – 5 let. Cílem je stabilita po stránce organizační, finanční, personální; vysoká kvalita poskytovaných služeb a stabilní fungování sociálních služeb v organizacích.

Projekt - Filmem k duševnímu zdraví aneb „Kdo z nás je normální...“

Tento projekt je spolufinancován Nadací DKS.Cílem je poskytovat informace o duševních nemocech pomocí odborných dokumentárních a celovečerních filmů.
Podrobnější informace o projekcích najdete v sekci Akce.

F-Nadace „Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací – externí programy“

Tento projekt je zaměřen na vzdělávací programy, zvyšující profesionální úroveň pracovníků.


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář