Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmRok 2011

Projekt „Pracovní integrace osob s duševním onemocněním z Iskérky“

Projekt je realizován od poloviny roku 2011 za podpory Nadace OKD. Cílem projetku bylo vytvořit několik pracovních míst a zvýšit úspěšnost pracovní integrace lidí s duševním onemocněním s využitím 8.leté zkušenosti, kterou má organizace v práci s cílovou skupinou. V tomto projektu je zaměstnáno na velmi krátké úvazky celkem 7 osob z cílové skupiny.

Blanka Martina a Dana Karla Radim Lenka

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NOKD


Projekt – "Sociální centrum denních aktivit Iskérka"

Denní centrum poskytuje službu "sociální rehabilitace". Služba je určena dlouhodobě duševně nemocným lidem starším 18 let a dospělým lidem, kteří se vlivem své životní situace dostali do psychické krize.

Projekt je od 1.10. 2009 spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Zakázka kraje “Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“
Reg.č: CZ.1.04/3.1.00/05.00026

baner

Projekt je dále podpořen Městem Rožnov p.R., obecními úřady regionu,  Nadací Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadací OKD a sponzory.


Mezinárodní projekt EU 1

"Se zkušenostmi z De Boei do sociální firmy"

baner

Záměrem projektu je poskytnout pracovní uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce, vytvořit nová pracovní místa pro tyto osoby, hledat inovativní řešení stávajících nerovností na trhu práce ve vztahu k různým cílovým skupinám.


Mezinárodní projekt EU 2

S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám“  (projekt mezinárodní spolupráce OPLZZ, registrační číslo projektu CZ.1.04/5.1.01/51.00042)

baner

Projekt se zabývá problematikou zaměstnávání osob s dlouhodobou duševní nemocí ve spolupráci s nizozemskou partnerskou organizací De Boei z Eindhovenu. Cílem projektu je identifikovat typové problémy této cílové skupiny ve vztahu k pracovnímu uplatnění a s využitím česko-nizozemské expertízy, srovnávacích analýz a zkušeností uživatelů navrhnout konkrétní opatření k řešení těchto problémů v České republice. Do realizačního týmu projektu jsou zapojeni experti z úřadu práce, psychiatrické léčebny v Kroměříži i Eindhovenu, nizozemští experti, sociální pracovníci, sociolog i zaměstnavatelé. Klíčovou inovací projektu je aktivní zapojení uživatelů, kteří se prostřednictvím expertního týmu klientů stávají cennými odborníky - spoluřešiteli projektu a podílejí se tak "zezdola" na návrzích systémových změn. V rámci projektu realizovaného v období leden 2011 - prosinec 2013 proběhne 6 krátkodobých mezinárodních stáží, seminář a mezinárodní konference za účelem průběžné informovanosti a prezentace výstupů, které budou rovněž publikovány.

Více informací


Projekt "Sociální centrum denních aktivit Iskérka“ - Modernizace šicí dílny

Cílem projektu je aktivní zapojení klientů do pracovní rehabilitace v šicí dílně, získání nových zkušeností a dovedností.

Projekt byl podpořen Nadací Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského ve výši 15.000,- Kč.
Finanční prostředky byly použity na nákup moderního, lehce ovladatelného šicího stroje a dovybavení  šicí dílny.


Projekt "Týdny pro duševní zdraví"

Tento projekt je součástí celorepublikové akce,  jejímž smyslem je co nejvíce informovat veřejnost o problematice duševních nemocí, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění.
Více na Týdny pro duševní zdraví a Týden pro duševní zdraví 2010


Projekt "Adopce na dálku"

V červnu 2008 jsme se zapojili do projektu pomoci, který organizuje Arcidiecézní Charita Praha. Podporujeme 7 letou dívku Aishwaryu z Indie, ze státu Karnaka. Prostředky získáváme prodejem vlastních výrobků z terapeutické dílny.


Projekt – "Nácvik běžných dovedností v Iskérce"

Cílem projektu je zvýšení kvality života lidí s chronickým duševním onemocněním prostřednictvím služby sociální rehabilitace.

Projekt byl podpořen Nadací Děti-kultura-sport částkou 35.000,- Kč. Finanční prostředky byly použity na dovybavení Sociálního centra denních aktivit Iskérka a práci s uživateli.


Projekt – „Dovybavení dílen v Sociálním centru denních aktivit Iskérka“

Projekt byl podpořen Nadací Dagmar a Václava Havlových – VIZE 97 částkou 20.000,- Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup pracovních stolů


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář