Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmTýdny pro duševní zdraví 2013

Proč realizujeme Týdny pro duševní zdraví?

Vycházíme z myšlenky, že informovanost veřejnosti snižuje neopodstatněný strach, zbavuje polopravd a předsudků, usnadňuje klientům jejich zařazení do běžného života či zaměstnání. Informovaný člověk může pomoci snížit závažné negativní aspekty, kterými jsou společenská izolace, ztráta přátel, snížené sebevědomí a pošramocené sebepojetí. Všeobecný postoj k duševně nemocným je ve společnosti hluboce zakořeněný a lze jej pozorovat ve stigmatizovaném jazyce, jenž je často používán k označování duševně nemocných lidí. Podobná slova zraňují a upevňují stigmata, kterými je duševně nemocný člověk již obklopen. Duševní nemoc je spojena s velkým množstvím mýtů, které prohlubují propast mezi duševně nemocnými a tzv. "zdravou" populací.

Můžeme něco změnit?

Zralý přístup okolí, který se zralým může stát jen a pouze tehdy, když fantazie a předsudky nahradí informace a poučení Dobrá informovanost je základem pro správnou pomoc. Nemoci si nevybíráme, ani ty duševní. Může se to stát nejen nám dospělým, ale i našim dětem.

Letošní "Týdny pro dušení zdraví"
ve fotografiích


 

Program říjen 2013

výstava, přednášky

TDZ 2013 říjen

Týdny pro duševní zdraví - MUŽ ZAHOŘÍ A JDE, ŽENA TRPĚLIVĚ ŽHNE...

2. září - 30. října - výstava obrazů Milana Farného a básní Marie Farné, jejichž život je poznamenaný bojem s těžkou duševní nemocí.

Podkroví Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 519,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm. www.knir.cz

Výstavu možno shlédnout v otvírací době knihovny:
Po, Pá 8-18; Út, Čt 12-17; So 8-11.30

Fotografie z výstavy zde...

Týdny pro duševní zdraví - Krize... Příležitost...Něco Změnit...

Mgr. Piotr Slawomir Wardecki - přednáška

Úterý 15. října 2013 - 17.30 hod. - podkroví Městské knihovny v Rožnově p. R.

Anotace: Krizi často chápeme jako něco negativního, špatného. Jako něco, co rychle chceme mít za sebou. V řeckém jazyce toto slovo znamená ale i příležitost, změnu. Proto různé krize (a těch nám život přináší spoustu) můžeme chápat jako i výzvy nebo příležitosti začít ve svém životě dělat něco jinak nebo totéž s někým jiným.

Mgr. p. Piotr Wardecki, magistr v oboru teologie, dlouhodobý komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii. Akreditace u České lékařské společnosti. Psychiatrická stáž a terapeutická praxe v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. Dlouhodobá klinická praxe, velké zkušenosti s prací supervizora v NNO.

Fotografie z přednášky zde...

Týdny pro duševní zdraví - Dotyk krize

Mgr. Ivona Orságová, Ivana Džemlová - přednáška

Čtvrtek 17. října 2013 - 17.30 hod. - podkroví Městské knihovny v Rožnově p.R.

Anotace: Člověk s duševním onemocněním není uchráněn od žádného typu krizí, které potkávají každého člověka. I on se potýká s krizí zrání, krizemi situačními či krizemi pramenících z náhlého stresoru. Navíc ho však onemocnění omezuje často nižší frustrační tolerancí, větší zranitelností, horší schopností se adaptovat na náhlé změny. Jakým směrem z toho ven a kde nalézt pomoc, aby se krize stala výzvou?

Mgr. Ivona Országová, psychoterapeutická sestra na primariátu H v psychiatrické nemocnici Opava, resocializační a psychoterapeutický primariát pro doléčování psychóz. V letech 1997-2002 pracovala na lince důvěry v Charitě Opava. Spolupracuje s Charitou Opava a organizaci Anima v dalších projektech. Od roku 2011 spolupracuje s projektem DOTYK na tématech podporovaného vzdělávání a sociální rehabilitace mladých lidí s psychotickým postižením. Od roku 2003 je redaktorkou časopisu Posel určeného pro pacienty s duševním onemocněním. Vystudovala specializaci v oboru psychiatrie a absolvovala výcvik pro psychiatrické sestry v Brně. Vysokoškolské studium ukončila bakalářským oborem na Slezské univerzitě a následným magisterským programem z oblasti Sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Ivana Džemlová - absolventka střední zdravotnické školy v Opavě, pracovala jako sestra v Psychiatrické léčebně. Vystudovala specializaci v oboru psychiatrie a absolvovala psychoterapeutický výcvik pro psychiatrické sestry v Brně. Současně pracuje jako psychoterapeutická sestra na resocializačním oddělení pro psychotické pacienty v psychiatrické nemocnici v Opavě. Absolvovala kurz Tanečně dramatické terapie, Integrovaný psychoterapeutický kurz pro psychotické pacienty. Spolupracuje s organizací Anima, kde pracuje jako odborná asistentka projektu 5P realizovaného s podporou Nadace OKD, je členkou redakční rady časopisu Posel, který vydává primariát H psychiatrické léčebny Opava.

Fotografie z přednášky zde...

Týdny pro duševní zdraví - Odkud kam, když nevíš, kam

O. Kamil Obr - přednáška

Úterý 22. října 2013 - 17.30 hod. - podkroví Městské knihovny v Rožnově p. R.

Anotace: Stav, ve kterém je člověk nucen rozhodnout se mezi dvěma možnostmi. Ale, nejde jen o toto starořecké pojetí náročné životní situace. Krize, ač předem odmítaný stav, má i své světlé stránky. Může se stát odrazovým můstkem k nejhlubší proměně tvého života. Černým mrakem, za nímž mnohem jasněji uvidíš paprsek světla. Prostě krize přichází jako čárka ve větě, po které následuje další - a možná mnohem zajímavější - část románu tvého života. " Být, nebo nebýt? To je to, oč jde! Je důstojnější trpělivě snášet kopance, rány, facky osudu, nebo se vrhnout proti moři útrap a rázem všechno skončit?" Shakespeare - Hamlet.

O. Kamil Obr, vystudoval Teologickou fakultu v Olomouci. Od roku 2005 byl vedoucí centra pro mládež v Rajnochovicích, táborového střediska Archa, především zodpovědný za pastoraci mládeže v olomoucké arcidiecézi. Od roku 2011 přešel jako farář do farnosti Rožnov pod Radhoštěm, v roce 2013 se stal novým rožnovským děkanem.

Fotografie z přednášky zde...

Týdny pro duševní zdraví - Krize jako důležitá životní zkušenost

PhDr. Daniela Vodáčková - přednáška

Pátek 25. října 2013 - 17.30 hod. - podkroví Městské knihovny v Rožnově p. R.

Anotace: Přednáška posluchače seznámí s významem i riziky krizových životních situací. Přednášející naznačí možné cesty vedoucí k řešení krize na poli laickém i odborném.

PhDr. Daniela Vodáčková, vystudovala FFUK, od počátku své profesní dráhy se věnuje oblasti krizové intervence, od roku 1989 pracovala na lince důvěry jako aktivní pracovník, nyní jako supervizor. Od r. 1989 - doposud - krizová intervence face to face v rámci krizového centra, psychoterapeutická praxe, pedagogická, publikační a lektorská činnost, supervizor několika týmů krizových pracovišť - Plzeň, Ostrava. Od roku 2002 v rámci vlastní poradenské a psychoterapeutické praxe - terapie střednědobá a dlouhodobá s těžištěm v individuální práci. Orientována psychodynamicky, nejblíže k systému PBSP (Pesso Boyden psychomotorické terapie). Účast na evropských grantech rozvojových, vzdělávacích a vědeckých.

Fotografie z přednášky zde...

Týdny pro duševní zdraví - "Jak by nám lidem bylo bez krizí...

Mgr. Daniel Krejcar - přednáška

Úterý 29. října 2013 - 17.30 hod. - podkroví Městské knihovny v Rožnově p. R.

Anotace: Duševní zdraví je velmi moderní pojem. Stejně jako krize. Nejde ale o moderní pojmy, ale o hledání pevných bodů v životě, kterými se mohou paradoxně zdát i sami tyto pojmy. A možná proto jsou teď tak oblíbené. Pevné body potřebujeme, protože když sedíme na pevném místě a držíme se pevné tyče, máme tak nějak pevnější, bezpečnější pocit, cítíme se dobře. Ale jak vyzrát nad přírodním zákonem, který tvrdí a vše okolo nás to dokazuje - totiž že nic není stálé?

Mgr. Daniel Krejcar - absolvent Katedry psychologie FF UK, pracoval v krizovém centru Riaps na lince důvěry, působil v PL Horní Beřkovice jako psycholog, dále v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov jako psycholog a psychoterapeut, nyní privátní praxe klinické psychologie a psychoterapie v Rožnově pod Radhoštěm. Je lektor výcviků Telefonické krizové intervence a krizové intervence tváří v tvář, pořádá workshopy pro zaměstnance sociálních a zdravotních ústavů, sociálních odborů městských úřadů atd. Vyučuje na Pražské vysoké škola psychosociálních studií. Fotografie z přednášky zde...

Program září 2013

výstava, vernisáž, propagační kampaň, divadelní představení

Týdny pro duševní zdraví - MUŽ ZAHOŘÍ A JDE, ŽENA TRPĚLIVĚ ŽHNE...

2. září - 30. října - výstava obrazů Milana Farného a básní Marie Farné, jejichž život je poznamenaný bojem s těžkou duševní nemocí.

Podkroví Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 519,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm. www.knir.cz

Výstavu možno shlédnout v otvírací době knihovny:
Po, Pá 8-18; Út, Čt 12-17; So 8-11.30

Týdny pro duševní zdraví - MUŽ ZAHOŘÍ A JDE, ŽENA TRPĚLIVĚ ŽHNE... - vernisáž

Pátek 6. září - 17.00 hod. - podkroví Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.www.knir.cz

Vernisáž obrazů Milana Farného a básní Marie Farné, jejichž život je poznamenaný bojem s těžkou duševní nemocí.

Vernisáž proběhne za účasti autorů. Po skončení vernisáže následuje beseda s manžely Farnými na téma "Když se zhorší zdravotní stav."

Motto výstavy O autorech výstavy

Manželé Farní

Na vernisáži zazpívá Rožnovské pěvecké uskupení, které navazuje na předchozí pěvecká tělesa Zdeňka Šimůnka. Existuje pět let a vystupuje příležitostně. Repertoár má široký - od renesance po skladby, které píše na míru pěvců Zdeněk Šimůnek sám. Uskupení se setkává a zkouší v prostorách domu jednoho z členů. Nejdůležitější je však lidský rozměr těchto setkání. Zároveň je pro všechny členy důležitá jistá umělecká laťka.

Sbor Zdeňka Šimůnka Sbor

Fotografie z vernisáže zde...

Týdny pro duševní zdraví - MY JSME POŘÁD TADY - propagační kampaň na náměstí

Středa 11. září 2013 - 11.00 - 17.00 hod. - Masarykovo náměstí, Rožnov pod Radhoštěm

Společné zpívání lidových písní na náměstí spojené s prodejem výrobků z Rukodílny, prodejem lístků na na divadelní představení Mystéria Buffa - Teátr Víti Marčíka, s distribucí prográmků na TDZ - září/říjen.

Fotografie z této akce zde...

Týdny pro duševní zdraví - Divadelní představení - Mystéria Buffa - Teátr Víti Marčíka

Pondělí 23. září - 19.00 hod.
Janíkova stodola, Valašské muzem v přírodě, Rožnov p.R.

Fotografie z této akce zde...


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář