Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod Radhoštěm 

Týdny pro duševní zdraví 2019

 

 

 

 

Průvodce TDZ 2019

 

 

Aktivity byly podpořeny
z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

 

Proč realizujeme Týdny pro duševní zdraví?

Vycházíme z myšlenky, že informovanost veřejnosti snižuje neopodstatněný strach, zbavuje polopravd a předsudků, usnadňuje klientům jejich zařazení do běžného života či zaměstnání. Informovaný člověk může pomoci snížit závažné negativní aspekty, kterými jsou společenská izolace, ztráta přátel, snížené sebevědomí a pošramocené sebepojetí. Všeobecný postoj k duševně nemocným je ve společnosti hluboce zakořeněný a lze jej pozorovat ve stigmatizovaném jazyce, jenž je často používán k označování duševně nemocných lidí. Podobná slova zraňují a upevňují stigmata, kterými je duševně nemocný člověk již obklopen. Duševní nemoc je spojena s velkým množstvím mýtů, které prohlubují propast mezi duševně nemocnými a tzv. "zdravou" populací.

 

Můžeme něco změnit?

Zralý přístup okolí, který se zralým může stát jen a pouze tehdy, když fantazie a předsudky nahradí informace a poučení Dobrá informovanost je základem pro správnou pomoc. Nemoci si nevybíráme, ani ty duševní. Může se to stát nejen nám dospělým, ale i našim dětem.

 

    

 

 

Program září 2019

 

Výstava fotografií

 

Profil autora výstavy

Josef Bosák

 

 

Fotografuje od roku 2003, v roce 2004 se stal členem fotoklubu R9 v Rožnově pod Radhoštěm. Od té doby se zúčastňuje různých fotosoutěží a fotosalónu, díky kterým získal titul AFIAP a EFIAP. Podařilo se mu proniknout na stránky různých magazínů
a knih. Stranou nezůstaly ani výstavní síně. Podílel se na společných výstavách
s fotoklubem R9, tak i s dalšími autory, ale představuje i samostatné výstavy. Od roku 2009 se stává členem ČFFU a v roce 2012 se začlení do kolektivu Berounských fotoriků.

 

Pozornost zaměřuje k podobám člověka a k reportáži. Jelikož se pohyboval dlouhý čas mezi muzikanty, tak jej často zahlédnete mezi hudebními sku- pinami a pěveckými umělci. Další mohutnou inspirací mu přineslo cestování, kde se nejraději potuluje
po Balkáně a bývalých zemích Sovětského Svazu.

 

Zamiloval se do Arménie a Náhorního Karabachu, kterou každoročně navštěvuje. Nachází zde klid, mír a pokoru.

 

Poslední autorova výstava v Rožnově. byla v měsíci v lednu roku 2018 v Galerii na Radnici ze souborem fotografií "Co v Rožnově neviselo".

 

Výstava " Život v Kyrgyzstánu " je jeho poslední cestou, která se uskutečnila v červnu letošního roku. Zachycuje pestrý život lidí ve všech koutech této země při každodenních činnostech ale taky i několik pohledů na krásnou kra jinu.

 

www.fotobosak.eu

 

Záznam z vernisáže

 

 

Den otevřených dveří v Iskérce

 

 

Záznam ze Dne otevřených dveří v Iskérce

 

 

Přednáška s besedou - Lifehacking aneb Akademie selského rozumu

Jiří Doležal

 

úterý 24.9.2019 v 17 hod., podkroví Městské knihovny v Rožnově p/R, pro veřejnost

 

 

Anotace: Každý z nás je stále pod nějakým tlakem. Pořád po nás někdo něco chce. Lepší známky, lepší výkon, více práce. "To dáš, to zvládneš!" je sice super, ale mě vždy zajímalo jak. A právě o tom bude tahle přednáška.

 

Účastníci se dozví:
Jak funguje tvůj mozek (neboj, jen nutný základ).
Jak být efektivní (a přitom si to užít).
Jak mít více energie (a k tomu ušetřit za Redbully).
Jak se efektivně učit (zapomeň na biflování).

 

O autorovi:
Jmenuji se Jiří Doležal a jsem spoluzakladatel projektu motivačního diáře DOLLER
a doktorand oboru Finance na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Během studií jsem působil v akademickém senátu, účastnil se řady studentských i vědeckých soutěží,
stáží u nás i v zahraničí a právě to mi umožnilo si uvědomit, jak důležité je umět si zorganizovat čas a mít jasnou vizi. Věřím, že každý z nás si může plnit své sny
a pomoci tak změnit svět k lepšímu.

 

Záznam z přednášky

 

 

 

Program říjen 2019

 

Workshop

Nasaďte si klobouk

Jana Ungerová

(misionářka)

 

 

Úterý 8. října 2019, 9-12 hodin, Iskérka o.p.s., Chodská 534, Rožnov p/R., pro klienty a pracovníky Iskérky

 

Zážitkový a inspirativní workshop - jak v praxi využít metodu šesti klobouků. Prakticky si vyzkoušíme, jak opustit obvyklé náhledy a zažitá schémata, jak se věci dívat z různých úhlů, jak chaoticky nepřeskakovat z jedné věci na druhou a zjistíme, jak nám tvůrčí a efektivní myšlení může pomoci v osobním životě a při komunikaci s lidmi.

 

Ve 13 letech - díky setkání s Matkou Terezou - se rozhodla stát se misionářkou. Vystudovala obor Molekulární biologie a genetika v Brně. Po několika letech práce ve výzkumu absolvovala Školu evangelizace, kterou pořádala komunita ICPE (Mezinárodní katolický evangelizační institut) na Maltě. Během dalších tří let v této komunitě získala zkušenosti s pořádáním a vedením seminářů, se službou naslouchání a poradenství, s pantomimou a tvořivým přístupem, s prací s mládeží v různých zemích, s pomocí chudým a lidem na okraji společnosti. Nyní se věnuje misijní práci převážně v ČR. Pořádá semináře vnitřního uzdravení, kreativity, rozvoje osobnosti, pantomimy a evangelizace. Maluje, píše, hraje pantomimu, tančí flamenco, vytváří koláže. Ráda si hraje - nejen se slovy.

 

Přednáška s besedou

Lidé s duševním onemocněním mezi námi

Mgr. Renata Otevřelová

(psychoterapeut)

 

 

Čtvrtek 17. října 2019, 17.00 hod., podkroví Městské knihovny, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

Lidé s duševním onemocněním žijí mezi námi, často jim nerozumíme, hledíme na ně přes prsty. Často z nich máme strach a možná se jim vyhýbáme. Někdy bychom jim zase rádi pomohli, ale nevíme, jak. Někdy je pro nás soužití s nimi složité a cítíme se bezmocní. Co můžeme změnit? Co můžeme udělat?

 

Mgr. Renata Otevřelová pochází z Kroměříže. Vystudovala psychologii na FF UP Olomouc a od roku 1997 působí v Psychiatrické nemocnici Kroměříž. Začínala na oddělení gerontopsychiatrie a pak se více než 18 let se věnovala lidem, kterým do života zasáhla psychóza - pacientům i jejich rodinám, organizovala pro ně vzdělávací semináře PREDUKA. Současně se zapojila v oblasti sociální rehabilitace jako psycholog pro uživatele sociálních služeb a jako supervizor pro sociální pracovníky. Věnovala se pedagogické činnosti. Získala atestaci z klinické psychologie a jako klinický psycholog pracovala externě také v ambulantní sféře. Absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Transformační systemické terapii podle Virginie Satirové, v němž dále pokračuje na pozici asistenta. V současné době pracuje na psychoterapeutickém oddělení pro léčbu neuróz 18b v PN Kroměříž.

 

Záznam z přednášky

 

 

 

Přednáška s besedou

Význam rituálů v současné době

Mgr. Tomáš Retka

(Katedra sociální a kulturní antropologie, Univerzita Pardubice)

 

 

Čtvrtek 22. října 2019, 17.00 hod., podkroví Městské knihovny, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

Přestože pojem rituál často navozuje představu něčeho archaického, popřípadě exotického, můžeme říci, že i v naší současné společnosti můžeme nalézt celou řadu rituálů. Rituálů, které nám pomáhají najít v dnešní proměnlivé a náročné době stabilitu, jistotu, soudržnost, prožitek, klid, kontakt sama se sebou a se smyslem života, s něčím, co běžný život přesahuje..." Přednáška bude zaměřena především na rituály přechodové a na jejich význam v jednotlivých fázích života člověka.

 

Pochází z podkrkonoší, dlouhou dobu však působil v Pardubicích a nyní žije na Valašsku. Původně vystudoval sociální práci, které jsem se poté profesně věnoval. Později si doplnil studium sociální patologie, a především sociální antropologie. V sociální oblasti působil Tomáš Retka jako koordinátor dobrovolníků, sociální pracovník, metodik služeb a analytik. Profesní zkušenosti čerpal především v oblasti sociální práce s lidmi
s duševním onemocněním a v rámci projektu podpory sdílené péče. V současné době působí na Katedře sociální a kulturní antropologie Univerzity Pardubice, kde se tematicky věnuje dějinám antropologie, rozvoji občanské společnosti, antropologii Střední Asie
a metodologii výzkumu.

 

Záznam z přednášky

 

 

Terapie nanečisto

"Zažít si skupinu"

Mgr. Matěj Grunt

(psycholog, terapeut)

 

 

Čtvrtek 24. října 2019, 16 - 18.30 hodin, Iskérka o.p.s., Chodská 534, Rožnov p/R., pro přihlášené

 

Aktivita je určena pro 8 - 12 lidí, kteří by se předem nahlásili. Bude probíhat ve formátu 2x 60 minutové sezení s přestávkou. Cílem je podpořit lidi, kteří mají obavy a strach
z terapie.
Hlaste se na:
matej.grunt@terapeutibrno.cz

 

Skupinová terapie je příležitost k sebepoznání, sdílení a péčí o sebe. Cílem akce "Zažít si skupinu" je dát lidem možnost si takovou terapii nanečisto, v bezpečném prostředí a bez jakýchkoliv nároků vyzkoušet a ochutnat. Zažít novou, obohacující a zajímavou zkušenost. Zažít, že z terapie není třeba mít strach.

 

Narodil se v Ostravě, kde absolvoval bakalářskou psychologii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V Brně získal magisterský titul v oboru Psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současné době je frekventantem psychoterapeutického výcviku v daseinsanalýze při PVŠPS v Praze. Duševní trápení vnímá především jako smysluplnou zkušenost, které je třeba porozumět, a která něco důležitého říká i o tom, co je to být člověkem. Dlouhodobě pracuje s lidmi
s psychotickým onemocněním, od roku 2014 působí ve své soukromé praxi (www. terapeutibrno.cz) a jako terapeut v Terapeutické komunitě Salebra, která se věnuje lidem závislým na drogách. Občasně publikuje na webu Psychologie.cz."

 

Beseda

Cítit se bezpečně v dnešním světě

Bc. Aleš Pilař

(Ředitel Městské policie Rožnova pod Radhoštěm)

 

 

Čtvrtek 31. října 2019, 9.30 - 12.30 hodin, Iskérka o.p.s., Chodská 534, Rožnov p/R., pro klienty a pracovníky Iskérky

 

Setkání s představiteli Městské policie, s činností a pravomocemi Městské policie. Beseda se dotkne témat např. Jak předcházet případnému nebezpečí přes internet.
Jaká jsou hrozící rizika v životě, Jak mohu pracovat se strachem a agresí při fyzickém útoku, Jak se člověk může bránit proti slovním útokům aj. Slovní střety - jak jednat
s agresivním člověkem? Kde se agresivita vůbec v nás bere? Jak se člověk může bránit proti slovním útokům? Jaké jsou zkušenosti a jaká pravidla fungují při vyjednávání?
Jak mohu pracovat se strachem a agresí v komunikaci či komunikačním střetu?
Fyzické střety - jak mohu pracovat se strachem a agresí při fyzickém útoku. Jak předcházet případnému nebezpečí přes internet (sociální sítě), podomní obchodníci, ulice aj.

 

Od roku 2015 ředitel Městské policie Rožnova pod Radhoštěm. Předtím působil 20 let
u Speciálních pořádkových jednotek Policie ČR jako instruktor výcviku, úzce spolupracoval s Ministerstvem vnitra a policejním prezídiem na koncepcích výcviku policistů, policejní vyjednavač, příprava bezpečnostních opatření pro masové události.

 

Beseda s promítáním

Život v Kyrgyzstánu

Josef Bosák

(fotograf)

 

 

Čtvrtek 31. října 2019, v 17.00 hodin, podkroví Městské knihovny, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

S Pepou Bosákem o lidech a o životě v Kyrgyzstánu. Uvidíte snímky, které se na výstavu nevešly

 

 


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář