Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod Radhoštěm 

Týdny pro duševní zdraví 2022

 


 

  

 

Průvodce TDZ 2022

 

 

 

Aktivity byly podpořeny
z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

 

Proč realizujeme Týdny pro duševní zdraví?

Vycházíme z myšlenky, že informovanost veřejnosti snižuje neopodstatněný strach, zbavuje polopravd a předsudků, usnadňuje klientům jejich zařazení do běžného života či zaměstnání. Informovaný člověk může pomoci snížit závažné negativní aspekty, kterými jsou společenská izolace, ztráta přátel, snížené sebevědomí a pošramocené sebepojetí. Všeobecný postoj k duševně nemocným je ve společnosti hluboce zakořeněný a lze jej pozorovat ve stigmatizovaném jazyce, jenž je často používán k označování duševně nemocných lidí. Podobná slova zraňují a upevňují stigmata, kterými je duševně nemocný člověk již obklopen. Duševní nemoc je spojena s velkým množstvím mýtů, které prohlubují propast mezi duševně nemocnými a tzv. "zdravou" populací.

 

Můžeme něco změnit?

Zralý přístup okolí, který se zralým může stát jen a pouze tehdy, když fantazie a předsudky nahradí informace a poučení Dobrá informovanost je základem pro správnou pomoc. Nemoci si nevybíráme, ani ty duševní. Může se to stát nejen nám dospělým, ale i našim dětem.

 

    

 

 

Program TDZ 2022

 

 

Beseda

Psychiatr, kterého baví život a lidi

MUDr. Barbora Krnáčová

(psychiatr)

 

 

Středa 14. září 2022, 17.00 hod.
Iskérka o.p.s., Chodká 534, Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

Anotace: Slovo "psychiatr" zní pro někoho hrozivě. S návštěvou psychiatra je stále spojeno mnoho mýtů a předsudků. Bohužel vám mohou zabránit v získání odborné pomoci, když ji potřebujete." Rožnovská psychiatryně s vlídnou tváří Vás seznámí s tím, jak probíhá návštěva u psychiatra, co od ní můžete očekávat, jak vám může pomoci. Přijďte se přesvědčit, že se rozhodně není čeho bát.

 

O autorce:
Je absolventkou UP Olomouc -všeobecné lékařství. Pracovala 13 let jako lékařka Kliniky psychiatrie FN Olomouc a vysokoškolský pedagog LF UP Olomouc v oboru psychiatrie se zaměřením na akutní, doléčovací a adiktologickou péči. V oboru vzdělává své kolegy lékaře a mediky, zabývá se vědecko-výzkumnou a publikační činností. Poslední 4 roky působí také jako ambulantní lékař na malý úvazek zde v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Záznam z besedy

 

 

 

Beseda

Jak se vyrovnat s odcházením blízkého člověka

MUDr. Veronika Mikolajková

(doktorka)

 

 

Středa 21. září 2022, 17.00 hod.,
Iskérka o.p.s., Chodká 534, Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

Anotace: "Odcházení blízkého člověka zažije během svého života většina lidí. Je to téma, o kterém se příliš nemluví." Společně se zakladatelkou projektu paliativní péče
v nemocnici Agel ve Valašském Meziříčí otevřeme toto citlivé téma.

 

O autorce:
Doktorka Veronika Mikolajková dosáhla mimořádných úspěchů v E oblasti paliativní péče. Po svém návratu z mateřské dovolené založila v nemocnici paliativní tým,
jehož činnost koordinuje, neustále se vzdělává a své poznatky předává dalším kolegům, rodinným příslušníkům pacientů, ale i všem zájemcům z jiných organizací, kteří paliativními pacienty pracují. Vyniká především mimořádně empatickým přístupem
a mírou úsilí, které do své práce vkládá.

 

Záznam z besedy

 

 

 

 

Pohybový workshop

Nohy jsou naše základna

Ivana Pernická
(Osobní trenér)

 

 

Pondělí 26. září 2022, 17.00 hod.,
Iskérka o.p.s., Chodká 534, Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

Anotace: "Víte, jak se chovat k chodidlům, která jsou často opomíjenou základnou našeho těla a mají vliv na celé jeho fungování?" Co potřebujete? Vlastní uši, oči, ruce
a nohy, ZÁJEM NĚCO ZMĚNIT, froté ručník, sportovní oblečení. Co získáte? Úlevu od bolesti, mnoho praktických rad do života, využijete pro domácí cvičení. Cvičí se bosky.

 

O autorce:
Osobní trenér, instruktor zdravotní tělesné výchovy a skupinových lekcí Pilates, Care trénink, Zdravá záda, Dornova metoda plus. Motorem ke cvičení byl vlastní výhřez ploténky před 15ti lety.

 

Beseda

Když má hlava svoji "HLAVU"

Mgr. Pavel Polák                                      MUDr. Hana Mihál'ová

 

 

Středa 5. října 2022, 17.00 hod.,
Iskérka o.p.s., Chodká 534, Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

Anotace: "Co všechno chcete vědět o léčbě v psychiatrické nemocnici, co vás zajímá, co vás děsí, z čeho máte obavy nebo strach." Beseda s ředitelem psychiatrické nemocnice Kroměříž a mladou progresivní psychiatriní.

 

O autorech:
Mgr. Pavel Polák
Vystudoval sociálně právní činnost a sociální pedagogiku. Působí 24 let v oblasti poskytování a řízení sociálních služeb v rámci několika organizací. Pracoval ve službách pro lidi s duševním onemocněním (Fokus, Green Doors), rodiny s dětmi, seniory, lidi bez domova. Posledních 13 let působil jako oblastní ředitel Naděje Otrokovice ve službách pro lidi s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. Od února 2022 pracuje jako ředitel v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži.

 

MUDr. Hana Mihál'ová
Vystudovala medicínu na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2020 pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Při své práci považuje
za zásadní partnerský přístup k pacientovi, týmovou a multioborovou spolupráci zdravotníků, ale i psychologů, poskytovatelů sociálních služeb a v neposlední řadě též rodiny pacienta.

 

Záznam z besedy

 


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář