Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod Radhoštěm 

Týdny pro duševní zdraví 2022

 


 

  

 

Průvodce TDZ 2022

 

 

 

Aktivity byly podpořeny
z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

 

Proč realizujeme Týdny pro duševní zdraví?

Vycházíme z myšlenky, že informovanost veřejnosti snižuje neopodstatněný strach, zbavuje polopravd a předsudků, usnadňuje klientům jejich zařazení do běžného života či zaměstnání. Informovaný člověk může pomoci snížit závažné negativní aspekty, kterými jsou společenská izolace, ztráta přátel, snížené sebevědomí a pošramocené sebepojetí. Všeobecný postoj k duševně nemocným je ve společnosti hluboce zakořeněný a lze jej pozorovat ve stigmatizovaném jazyce, jenž je často používán k označování duševně nemocných lidí. Podobná slova zraňují a upevňují stigmata, kterými je duševně nemocný člověk již obklopen. Duševní nemoc je spojena s velkým množstvím mýtů, které prohlubují propast mezi duševně nemocnými a tzv. "zdravou" populací.

 

Můžeme něco změnit?

Zralý přístup okolí, který se zralým může stát jen a pouze tehdy, když fantazie a předsudky nahradí informace a poučení Dobrá informovanost je základem pro správnou pomoc. Nemoci si nevybíráme, ani ty duševní. Může se to stát nejen nám dospělým, ale i našim dětem.

 

    

 

 

Program TDZ 2022

 

 

Beseda

Psychiatr, kterého baví život a lidi

MUDr. Barbora Krnáčová

(psychiatr)

 

 

Středa 14. září 2022, 17.00 hod.
Iskérka o.p.s., Chodká 534, Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

Anotace: Slovo "psychiatr" zní pro někoho hrozivě. S návštěvou psychiatra je stále spojeno mnoho mýtů a předsudků. Bohužel vám mohou zabránit v získání odborné pomoci, když ji potřebujete." Rožnovská psychiatryně s vlídnou tváří Vás seznámí s tím, jak probíhá návštěva u psychiatra, co od ní můžete očekávat, jak vám může pomoci. Přijďte se přesvědčit, že se rozhodně není čeho bát.

 

O autorce:
Je absolventkou UP Olomouc -všeobecné lékařství. Pracovala 13 let jako lékařka Kliniky psychiatrie FN Olomouc a vysokoškolský pedagog LF UP Olomouc v oboru psychiatrie se zaměřením na akutní, doléčovací a adiktologickou péči. V oboru vzdělává své kolegy lékaře a mediky, zabývá se vědecko-výzkumnou a publikační činností. Poslední 4 roky působí také jako ambulantní lékař na malý úvazek zde v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Záznam z besedy

 

 

 

Beseda

Jak se vyrovnat s odcházením blízkého člověka

MUDr. Veronika Mikolajková

(doktorka)

 

 

Středa 21. září 2022, 17.00 hod.,
Iskérka o.p.s., Chodká 534, Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

Anotace: "Odcházení blízkého člověka zažije během svého života většina lidí. Je to téma, o kterém se příliš nemluví." Společně se zakladatelkou projektu paliativní péče
v nemocnici Agel ve Valašském Meziříčí otevřeme toto citlivé téma.

 

O autorce:
Doktorka Veronika Mikolajková dosáhla mimořádných úspěchů v E oblasti paliativní péče. Po svém návratu z mateřské dovolené založila v nemocnici paliativní tým,
jehož činnost koordinuje, neustále se vzdělává a své poznatky předává dalším kolegům, rodinným příslušníkům pacientů, ale i všem zájemcům z jiných organizací, kteří paliativními pacienty pracují. Vyniká především mimořádně empatickým přístupem
a mírou úsilí, které do své práce vkládá.

 

Záznam z besedy

 

 

 

 

Pohybový workshop

Nohy jsou naše základna

Ivana Pernická
(Osobní trenér)

 

 

Pondělí 26. září 2022, 17.00 hod.,
Iskérka o.p.s., Chodká 534, Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

Anotace: "Víte, jak se chovat k chodidlům, která jsou často opomíjenou základnou našeho těla a mají vliv na celé jeho fungování?" Co potřebujete? Vlastní uši, oči, ruce
a nohy, ZÁJEM NĚCO ZMĚNIT, froté ručník, sportovní oblečení. Co získáte? Úlevu od bolesti, mnoho praktických rad do života, využijete pro domácí cvičení. Cvičí se bosky.

 

O autorce:
Osobní trenér, instruktor zdravotní tělesné výchovy a skupinových lekcí Pilates, Care trénink, Zdravá záda, Dornova metoda plus. Motorem ke cvičení byl vlastní výhřez ploténky před 15ti lety.

 

Záznam z workshopu

 

 

Beseda

Když má hlava svoji "HLAVU"

Mgr. Pavel Polák                                      MUDr. Hana Mihál'ová

 

 

Středa 5. října 2022, 17.00 hod.,
Iskérka o.p.s., Chodká 534, Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

Anotace: "Co všechno chcete vědět o léčbě v psychiatrické nemocnici, co vás zajímá, co vás děsí, z čeho máte obavy nebo strach." Beseda s ředitelem psychiatrické nemocnice Kroměříž a mladou progresivní psychiatriní.

 

O autorech:
Mgr. Pavel Polák
Vystudoval sociálně právní činnost a sociální pedagogiku. Působí 24 let v oblasti poskytování a řízení sociálních služeb v rámci několika organizací. Pracoval ve službách pro lidi s duševním onemocněním (Fokus, Green Doors), rodiny s dětmi, seniory, lidi bez domova. Posledních 13 let působil jako oblastní ředitel Naděje Otrokovice ve službách pro lidi s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. Od února 2022 pracuje jako ředitel v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži.

 

MUDr. Hana Mihál'ová
Vystudovala medicínu na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2020 pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Při své práci považuje
za zásadní partnerský přístup k pacientovi, týmovou a multioborovou spolupráci zdravotníků, ale i psychologů, poskytovatelů sociálních služeb a v neposlední řadě též rodiny pacienta.

 

Záznam z besedy

 


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář