Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod Radhoštěm 

Týdny pro duševní zdraví 2018

 

 

 

 

Průvodce TDZ 2018

 

 

Aktivity byly podpořeny
z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

 

Proč realizujeme Týdny pro duševní zdraví?

Vycházíme z myšlenky, že informovanost veřejnosti snižuje neopodstatněný strach, zbavuje polopravd a předsudků, usnadňuje klientům jejich zařazení do běžného života či zaměstnání. Informovaný člověk může pomoci snížit závažné negativní aspekty, kterými jsou společenská izolace, ztráta přátel, snížené sebevědomí a pošramocené sebepojetí. Všeobecný postoj k duševně nemocným je ve společnosti hluboce zakořeněný a lze jej pozorovat ve stigmatizovaném jazyce, jenž je často používán k označování duševně nemocných lidí. Podobná slova zraňují a upevňují stigmata, kterými je duševně nemocný člověk již obklopen. Duševní nemoc je spojena s velkým množstvím mýtů, které prohlubují propast mezi duševně nemocnými a tzv. "zdravou" populací.

 

Můžeme něco změnit?

Zralý přístup okolí, který se zralým může stát jen a pouze tehdy, když fantazie a předsudky nahradí informace a poučení Dobrá informovanost je základem pro správnou pomoc. Nemoci si nevybíráme, ani ty duševní. Může se to stát nejen nám dospělým, ale i našim dětem.

 

    

 

 

Program září 2018

 

Výstava

 

Profil autorky výstavy

 

 

 

Přednáška s besedou

Myslím, tedy jsem" . ale jak?

Jana Ungerová

(misionářka)

 

Čtvrtek 16. září 2018, 17.00 hod., podkroví Městské knihovny, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

Lidé se nedělí na ty, kteří myslí, a na ty, "pro které to není". Myšlení se týká všech. Co děláme, když myslíme? Jak vlastně myšlení "funguje?" Jak lépe porozumět sám sobě? Co mohu udělat, aby mě "brouk v hlavě" přestal okrádat o život? Jak myslet efektivně? Jak mluvit s druhými, kteří mají jiný názor? Kde vzít dobrý nápad, nepřichází-li sám od sebe? Jak víme z různých vědních oborů, vnitřní postoje, názory, přesvědčení a způsoby uvažování velmi výrazně ovlivňují lidské jednání. Porozumění principům myšlení a znalost nástrojů a metod nám může pomoci na cestě k vlastní zralosti a k lepšímu životu.

 

Ve 13 letech - díky setkání s Matkou Terezou - se rozhodla stát se misionářkou. Vystudovala obor Molekulární biologie a genetika v Brně. Po několika letech práce ve výzkumu absolvovala Školu evangelizace, kterou pořádala komunita ICPE (Mezinárodní katolický evangelizační institut) na Maltě. Během dalších tří let v této komunitě získala zkušenosti s pořádáním a vedením seminářů, se službou naslouchání a poradenství, s pantomimou a tvořivým přístupem, s prací s mládeží v různých zemích, s pomocí chudým a lidem na okraji společnosti. Nyní se věnuje misijní práci převážně v ČR. Pořádá semináře vnitřního uzdravení, kreativity, rozvoje osobnosti, pantomimy a evangelizace. Maluje, píše, hraje pantomimu, tančí flamenco, vytváří koláže. Ráda si hraje - nejen se slovy.

 

 

Program říjen 2018

 

Přednáška s besedou

Zotavení

Matěj Grunt

(terapeut)

 

Čtvrtek 25. října 2018, 17.00 hod., podkroví Městské knihovny, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

Přednáška s besedou s Matějem Gruntem "Pokud nemá člověk zahořknout, musí se vypořádat se svými pocity, " říká terapeut Matěj Grunt z Brna, který pracuje v terapeutické komunitě Salebra. Komunita se věnuje lidem závislým na drogách. Zároveň působí jako terapeut ve sdružení Práh, jehož klienty jsou lidé s psychotickým onemocněním. Vedle psychoterapie tvoří část jeho života hudba - ať už její poslouchání, skládání nebo hraní v kapele.

 

Narodil se v Ostravě, kde absolvoval bakalářskou psychologii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V Brně získal magisterský titul v oboru Psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současné době je frekventantem psychoterapeutického výcviku v daseinanalýze při PVŠPS v Praze.

 

 

 

Přednáška s besedou

Štěstí je pro každého

Romana Rosa

(Transformativní koučka Psychology of Mind a malířka osobních obrazů)

 

 

Čtvrtek 25. října 2018, 17.00 hod., podkroví Městské knihovny, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

"Porozumět lidské mysli nás nikdo neučil a přitom je to podstata všeho.

 

Naučili jsme se dívat na svět opačně a hledáme štěstí za vztahy,

za věcmi a všude tam, kde není. Podíváme se kousek dál za všechno,

co znáte. Ukážeme si na každodenních situacích ze života,

co vám nikdo neřekl".

 

 


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář