Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod Radhoštěm 

Týdny pro duševní zdraví 2020

 


 

 

 

Průvodce TDZ 2020

 

 

 

Aktivity byly podpořeny
z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

 

Proč realizujeme Týdny pro duševní zdraví?

Vycházíme z myšlenky, že informovanost veřejnosti snižuje neopodstatněný strach, zbavuje polopravd a předsudků, usnadňuje klientům jejich zařazení do běžného života či zaměstnání. Informovaný člověk může pomoci snížit závažné negativní aspekty, kterými jsou společenská izolace, ztráta přátel, snížené sebevědomí a pošramocené sebepojetí. Všeobecný postoj k duševně nemocným je ve společnosti hluboce zakořeněný a lze jej pozorovat ve stigmatizovaném jazyce, jenž je často používán k označování duševně nemocných lidí. Podobná slova zraňují a upevňují stigmata, kterými je duševně nemocný člověk již obklopen. Duševní nemoc je spojena s velkým množstvím mýtů, které prohlubují propast mezi duševně nemocnými a tzv. "zdravou" populací.

 

Můžeme něco změnit?

Zralý přístup okolí, který se zralým může stát jen a pouze tehdy, když fantazie a předsudky nahradí informace a poučení Dobrá informovanost je základem pro správnou pomoc. Nemoci si nevybíráme, ani ty duševní. Může se to stát nejen nám dospělým, ale i našim dětem.

 

    

 

 

Program září 2020

 

Výstava - Karel Jura a Zdeněk Šimůnek

Chodby a podkroví Městské knihovny v Rožnově p. R.

 

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10.9.2020 v 17.00 hod. v podkroví Městské knihovny v Rožnově p. R.
Hudebně doprovodí Karel Jura, Zdeněk Trefil, Zdeněk Šimůnek.

 

Výstava potrvá do 30.10.2020

 

 

Profil autorů výstavy

Karel Jura

 

 

Už jako dítě jsem maloval na ZUŠ. Paní učitelka Chlebovská říkala, že mám nadání
a že bych měl jít na nějakou výtvarnou školu.Já jsem ke své hlouposti radši chodil ven
s kamarády a tak jsem se v této oblasti dál nerozvíjel. Na doporučení mamky jsem se přihlásil do kurzu výtvarné výuky pana Hozáka. Když jsem se rozmaloval, začalo mě to bavit a přinášet naplnění, a tak se snažím co nejlépe tímto způsobem vyjádřit. Vím, že nikdy nebudu Vincent Van Gogh, přesto se tomu hodlám věnovat. Chtěl bych poděkovat Iskérce, že se mohu s některými svými pracemi podělit s veřejností. Děkuji za pozornost a přeji příjemně strávenou chvilku.

 

Zdeněk Šimůnek

 

 

Jsem rožnovský rodák, skladatel, básník, klavírista a pedagog. Vystudoval jsem sbormistrovství ( mám svůj komorní sbor) a učitelství pro III. stupeň na Ostravské univerzitě. Na rožnovské ZUŠ vyučuji skladbu a pomáhám dětem vyvázat se
z tradičního pojetí a chápání hudby a hledat vlastní cesty sebevyjádření. Malování se věnuji sporadicky, při tvorbě převažuje technika špachtle-akryl. Nenechává mě však chladným experimentování - a to ve všech oblastech mého působení.

 

Záznam z vernisáže

 

 

Interaktivní přednáška

 

 

Přednáška s praktickými ukázkami

 

 

Program říjen 2020

 

 

 

Přednáška

 

 

 

 

Přednáška

 


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář