Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmMezinárodní partner De Boei

Nadace Stichting de Boei (Eindhoven, Nizozemsko)
Partnerská organizace projektu Stichting De Boei se sídlem v Eindhovenu poskytuje služby sociální a pracovní rehabilitace osobám s duševním onemocněním. De Boei je v Nizozemsku uznávanou organizací poskytující sociální služby špičkové kvality, s inovativním přístupem k uživatelům, které aktivizuje k maximálnímu využití vlastního potenciálu a motivuje k postupnému a profesnímu růstu (tzv. "empowerment"). Dlouholeté zkušenosti práce s duševně nemocnými umožnily De Boei vypracovat vlastní, vysoce efektivní metodiky práce s uživateli, které jsou i v nizozemském systému poskytování sociálních služeb považovány za velmi progresivní a přejímány dalšími nizozemskými organizacemi. Dynamický rozvoj organizace dokumentuje nárůst počtu klientů, kteří o služby De Boei mají zájem. Zatímco v roce 1990 začínala Stichting De Boei ve skromných podmínkách s několika uživateli, v současné době má v péči více než 1000 uživatelů a ze 120 zaměstnanců organizace je téměř 50 zaměstnanců bývalých klientů - osob s vlastní zkušeností s psychickým onemocněním.

Ve spolupráci s klienty (uživateli služeb) vyvinulo De Boei řadu aktivizačních programů:

a) 5 aktivizačních center - rukodělné, vzdělávací, sportovní aj. aktivity
b) 3 farmy - prostředkem rehabilitace je setkávání a fyzická činnost
c) De Boei & deKunst - výtvarné umění a tvorba čtvrtletníku organizace
d) Klussen Bus - malířství pokojů a stěhovací práce (provoz zajišťují uživatelé)
e) Run Bus - přeprava osob (provozují uživatelé)
f) ICT - počítačové sítě, webmaster a poradenské centrum ICT (provoz zajišťují    uživatelé)
g) De Boei Contact - projekt zaměřený na rozvíjení sociálních kontaktů
h) Centrum pro zapojení uživatelů - pro průběžnou adaptaci služeb potřebám uživatelů
i) Maat - nově projekt pro ženy a dívky trpící vážnými traumaty v důsledku sexuálního    zneužívání, fyzického a psychického násilí a afektivního zanedbání v dětství

De Boei spolupracuje s regionální psychiatrickou léčebnou v Eindhovenu, má zkušenosti ze spolupráce s Polskem a od r. 2006 pracuje na projektech s občanským sdružením Iskérka. Více informací na www.deboei.com

Logo nadace Stichting be Boei


© Iskérka / hosting Valachnet / titulní foto Fotografický herbář