Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmAktuality

Projekt „S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám"

Rok 2013 je závěrečným rokem realizace projektu. V tomto roce kompilujeme všechny dosavadní výzkumy a produkty projektu (výstupy stáží a výzkumů prováděných u osob s duševní nemocí i u zaměstnavatelů), doplňujeme o další zjištění PLKM, ÚP ve Zlíně a NL odborníků a pracujeme na finálních produktech projektu:

  a) česko-nizozemská srovnávací analýza (klíčová aktivita A08)
  b) manuály pro zaměstnávání duševně nemocných v ČR (klíčová aktivita A09)
  c) příprava založení centra podpory - centrum pro přenos inovací v oblasti péče o     duševně nemocné a další cílové skupiny z Nizozemska do České republiky (klíčová     aktivita A11)

Součástí těchto produktů budou návrhy na systémové změny v péči o duševně nemocné v České republice, a to z pohledu jednotlivých klíčových aktérů, kteří se podílejí na reintegraci duševně nemocných. V roce 2013 se tedy zabýváme tím, jaká opatření mohou k podpoře zaměstnanosti zavést a co ve svém přístupu změnit:
  - klient (uživatel služeb, kterého se celá problematika týká)
  - léčebna a ambulantní lékař
  - poskytovatel sociálních služeb
  - úřad práce
  - zaměstnavatel
  - stát a obec apod.
Dále v roce 2013 organizujeme tři mezinárodní stáže, z toho dvě v České republice a jednu v Nizozemsku za účasti zástupců klíčových aktérů a tvůrců politik (Úřad práce ČR, MPSV). Výstupní informace projektu budou prezentovány v listopadu 2013 na závěrečné konferenci projektu.

Dosud realizované aktivity roku 2013:

 • ŠESTÁ KRÁTKODOBÁ MEZINÁRODNÍ STÁŽ PROJEKTU proběhla ve dnech 25. 2. - 1. 3. 2013 v ČR, účastníky byli nizozemští experti a peer pracovníci - Hans Marechal, Jack van der Bent, Marlou Goertz a Dorine van den Berk. Program stáže zahrnoval následující aktivity a workshopy:
 • a) školící workshop v Psychiatrické léčebně v Kroměříži s názvem "Jak propojit     zdravotní a sociální péči v léčebně" dne 26. 2. 2013, jehož součástí bylo:
      - prezentace programů činnostní a pracovní terapie (artterapie, činnostní terapie a       program Léčebná výchova k samostatnosti)
      - návštěva klubu pacientů
      - diskuse se zdravotně-sociálním personálem léčebny, podněty a zpětná vazba       nizozemských expertů a peer pracovníků
      - koncepce Strategie reformy psychiatrické péče a diskuse se zástupci vedení
  b) návštěva zařízení následné péče Zahrada v Kroměříži (terénní i pobytová     služba), které realizuje projekt "Život za plotem". Cílem je umožnit osobám s     chronickým duševním onemocněním jejich opětovné začlenění včetně získání     práce.
  c) školící workshop "Výstupy narativního výzkumu De Boei - USA a bydlení     pro sociálně ohrožené v Nizozemsku dne 27. 2. 2013 v Iskérce - o.s.     zahrnoval prezentace nizozemských expertů zaměřené na následnou péčí a sociální     bydlení, zkušenosti peer pracovníků i srovnání metodiky a výstupů narativního     výzkumu Iskérky a výzkumu De Boei - USA
  d) školící workshop na Úřadě práce ve Zlíně s názvem "Činnost Úřadu práce ve     Zlíně a programy na podporu zaměstnanosti", který přiblížil českým i     nizozemským účastníkům aktuální problémy v zaměstnávání zdravotně     znevýhodněných osob v ČR a umožnil prohlídku pracoviště krajské pobočky ÚP s     následnou diskusí o dotačních programech ÚP ČR a srovnáním s nizozemskou     situací.
  e) shrnutí výstupů stáže, natáčení videoreportáže a workshop "Změna postavení     klienta v organizaci sociální péče - klient jako pracovník, dvojí role" s     prezentací této problematiky peer pracovníky Dorine, Marlou a manažerem     Hansem Marechalem.
ZÁVĚREČNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE S ÚČASTÍ NIZOZEMSKÝCH EXPERTŮ

Čtvrtek 28. listopadu 2013 - 09.00 - 15.30 hod. Hotel Energetic v Rožnově pod Radhoštěm.

Pozvánka a přihláška zde:


© Iskérka / hosting Valachnet / titulní foto Fotografický herbář