Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod Radhoštěm




TISKOVÁ ZPRÁVA
Obraz inspirovaný světovou architekturou v Iskérce

Dne 28. prosince 2011 byl p. Blance Mikolajkové, ředitelce centra na podporu lidí s duševním onemocněním, předán Ing. arch. Ondřejem Hozákem a p. Hankou Kocourkovou, pilotní obraz z projektu "Světová architektura v obrazech". Dílo vzniklo za přispění Soukromého výtvarného oboru Hanky Kocourkové. Obraz byl slavnostně odhalen během tradičního vánočního posezení pracovníků, klientů a přátel Iskérky přesně v 15 hod. Obraz bude zdobit prostory „Klubovny“.

Autorem obrazu je Ondřej Hozák. “Víte, že Iskérka znamená sedmikráska? To jsme se dozvěděli, když jsme paní Blance Mikolajkové předávali obraz cyklu „Světová architektura v obrazech“ inspirovaný dílem Franka O. Gehryho. V projektu „Světová architektura“ bychom rádi v naší rožnovské výtvarné dílně pokračovali a navázali tak na práce realizované Soukromým výtvarným oborem ve Valašském Meziříčí, které je dnes možné shlédnout například v Diakonii Valašské Meziříčí nebo ve vinárně „Černý orel“ na náměstí ve Valašském Meziříčí. Předáním obrazu tedy spolupráce s Iskérkou nekončí. Naopak. Kromě výtvarných aktivit plánujeme společně otevřít projekty na poli poezie. Všech těchto projektů se účastní také Diakonie Valašské Meziříčí. Obraz jsme věnovali Iskérce jako poděkování za dosavadní vstřícnou a velkorysou spolupráci“, řekl p. Hozák.

V prostorách Iskérky na Chodské 534 probíhá od září 2011 „Výtvarná dílna“ pod vedením Ing. arch. Ondřeje Hozáka. Výtvarná dílna vznikla ve spolupráci se Soukromým výtvarným oborem Hany Kocourkové z Valašského Meziříčí a probíhá každé úterý od 17 hod. Je otevřena všem, kteří se chtějí aktivně věnovat výtvarnému umění. „Z reciproční spolupráce s Iskérkou- o.s. vznikl nápad umožnit klientům Iskérky účastnit se výtvarné výuky pro veřejnost a zapojit se tak do společenského dění. Právě klienti Iskérky jsou mnohdy velice talentovaní, ale za běžných okolností by možná nenašli odvahu přihlásit se do kurzů pro veřejnost“, řekl p. Hozák.
Vznik výtvarné dílny ocenili také dospělí zájemci, kterým se otevřela jedinečná možnost výtvarného vzdělávání. Na konci ledna 2012 otevíráme nové pololetí a srdečně zveme všechny na informační schůzku. Více podrobností je možné získat na telefonu 608 977 754 a na webových stránkách www.festad.cz.

Alena Jbaili, Iskérka – o.s.

obraz

Sociální centrum denních aktivit Iskérka přestěhováno

Ve čtvrtek 14. prosince se Sociální centrum denních aktivit Iskérka, které podporuje lidi s dlouhodobým duševním onemocněním a lidi v psychické krizi, přestěhovalo z ul. Svazarmovská od Alberta u Tesly do nových prostor na ulici Chodská 537. Nové prostory jsou již zařízeny a provoz centra zůstává nezměněn.

Rádi bychom tímto poděkovali za nezištnou pomoc dobrovolníkům z Firmy Freescale Polovodiče ČR s.r.o., jmenovitě pánům Z.Kašparovi a P.Fajmonovi, dále p.Tichému, O.Kadlubiecovi, T. Stavinohovi, klientům i neznámé dobrovolnici.

Náš velký dík patří také M.Viktoříkovi, soukromému dopravci, který je vždy ochoten pomoci.

Díky všem pomocníkům se podařilo za mimořádně krátkou dobu vše přestěhovat, mohli bychom říci, akce „Kulový blesk“ v praxi.

Iskérka – o.s.

Iskérka zahájila 5. ročník Týdnů pro duševní zdraví

5. ročník Týdnů pro duševní zdraví byl zahájen výstavou fotografií prof. Mgr. Jindřicha Štreita „Hledat anděla“. Tento cyklus fotografií vznikal dva roky v psychiatrické léčebně v Kroměříži.

Výstava je instalována na dvou místech - v Muzeu Na Petrohradě v Zubří (otevřena do neděle 25. září, kromě pondělí denně od 9.00 – 11.30 a odpoledne 14.00 – 17.00 hodin,vstupné dobrovolné) a v Podkroví Městské knihovny v Rožnově p.R. (otevřena do 30. října v otvírací době knihovny). Vystavené snímky v rožnovské knihovně jsou výlučně  z psychiatrické léčebny v Kroměříži, výstava v Zubří je doplněna o fotografie z jiných psychiatrických léčeben.

Slavnostní vernisáže se konaly ve čtvrtek 1. září – v Muzeu Na Petrohradě v Zubří v 15 hodin,  v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm v 17.30 hodin .
Vernisáží se zúčastnil osobně i autor prof. Mgr. pan Štreit spolu se svou manželkou. „Myslím si, že všechny současné psychiatrické léčebny se hodně proměnily, že se změnil vztah personálu, lékařů, zdravotních sester. Vždycky jsem si říkal, že bych tady nejraději zůstal, protože hranice mezi tím zdravým a nemocným je tak křehoučká, že jsem nikdy nevěděl, jestli  jsem já tím pacientem nebo jestli jsem tím fotografem,“řekl Jindřich Štreit na vernisáži v Rožnově R.

Hostem na obou vernisážích byla MUDr. Hana Široká, která od r. 1965 pracuje jako lékařka v psychiatrické léčebně ve Šternberku. Představila vývoj duševních onemocnění, psychiatrické péče i péče o pacienty s tímto onemocněním. Zdůraznila důležitost informovanosti veřejnosti, neboť mýty a bariéry přetrvávají stále v myšlení lidí zejména díky médiím. „Je to pravda, že skutečně předsudky zůstaly za historií současného vývoje v psychiatrii, že veřejnost ustrnula ve svých názorech v 1.polovině 20.století. Tehdy  byli lidé s psychiatrickým  onemocněním vyloučeni ze života společnosti, žili  izolováni za zdmi ústavů pro choromyslné, které neměli nikdy opustit. Toto období je možné charakterizovat jako období segregace. 2. Polovina 20. století přinesla velké změny, zdi ústavů se začaly bourat a nastala nová  etapa – etapa integrace. Sama jsem byla svědkem bourání těchto zdí, když jsem jako mladá lékařka v roce 1965 nastoupila do psychiatrické léčebny ve Šternberku,“ řekla MUDr. Hana Široká.

Pořádající organizace Iskérka – o.s. je nestátní, nezisková organizace, zabývající se podporou duševního zdraví. Posláním organizace je pomáhat dospělým dlouhodobě duševně nemocným a osobám v psychické krizi znovunalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, zájmů a práce.

Týdny pro duševní zdraví jsou největším projektem Iskérky – o.s., zaměřeným na osvětu široké veřejnosti. Konají se každoročně v září a říjnu. Tato celonárodní kampaň má za cíl zlepšení postoje veřejnosti k duševně nemocným a větší toleranci společnosti. Projekt TDZ je realizován ve spolupráci s Městskou knihovnou za podpory města Rožnov, města Zubří, Ministerstva kultury,OSA Partner  a mediálních partnerů - TV Beskyd, Spektrum, Valašské internetové noviny, Rožnovský prostor, IC Rožnov.

„Kroměřížská psychiatrická léčebna magnetizuje bulvární reportéry pokaždé, když v ní sebe sama hledá nějaká deprimovaná celebrita. Fotografie, které zachytí fyzickou izolaci nějaké zpěvačky se sklonem k pití, spolehlivě prodá vysoký náklad novin. Pro účely sebepoznání je ovšem taková momentka k nepotřebě, vypovídá jen o povrchu. Tím se dostávám ke zcela výjimečnému postavení, které má mezi fotografy, navštěvujícími areál psychiatrické léčebny v Kroměříži Jindřich Štreit. Je z těch dokumentaristů, kterým věříme, že fotografují povrch hlubiny. Už 100 let je rozsáhlý park se secesními pavilony a kostelem svědkem vnitřního lidského bloudění. Proč nás to má zajímat? Proč na to máme být citliví? Třeba proto, že každá duše je larybintem a zbloudit může každý z nás,“ řekl Ivan Hoffman.

Pan Štreit umí zastavit čas. Dokáže vidět v bloudícím bližním člověka. Shlédněte očima toho, který má rád lidi, příběhy o tom, jak člověk potřebuje hledat anděla…

Iskérka – o.s., Alena Jbaili

Zeptali jsme se České správy sociálního zabezpečení

Celé znění dopisu na ČSSZ zde 

Odpověď České správy sociálního zabezpečení zde

Program pro dobré zdraví

Léčíte se s psychózou? Zajímáte se o zdravý životní styl? Máte problém s udržením hmotnosti? Přejete si zdravě hubnout? Pak je Program pro dobré zdraví určen právě Vám.

Co je to Program pro dobré zdraví (PPDZ)?

Program pro dobré zdraví je desetihodinový skupinový  program zaměřený na zdravou životosprávu. Účastníci se zábavnou formou učí jak se správně stravovat, jak sportovat a jak si udržet dobrou životní kondici a stabilní tělesnou hmotnost.

Komu je Program pro dobré zdraví určen?

Účastnit se mohou všichni pacienti s psychotickým onemocněním.

V čem Program pro dobré zdraví spočívá?

Program vede psycholožka PhDr. Lenka Slámová a vyškolená zdravotní sestra Hana Zelenková Každé setkání trvá přibližně 60 až 90 minut, jednou týdně.

Jak se do Programu pro dobré zdraví přihlásit?
Zájemce napíše e-mail: ppdz-kromeriz@seznam.cz, nebo zavolá PhDr. Lence Slámové na tel. č. 573 314 460. Zanechá na sebe telefonický nebo e-mailový kontakt, aby jej mohla informovat o termínu zahájení kurzu.
Dále může napsat na adresu: PhDr. Lenka Slámová nebo Hana Zelenková, Psychiatrická léčebna v Kroměříži, Havlíčkova 1265,  767 40 Kroměříž.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 1. 2010.

Kdy se koná nejbližší Program pro dobré zdraví?

Datum: 16. 2. 2010 ve 13:00 hodin

Kde se Program pro dobré zdraví koná?
Program se koná v Klubu pacientů v areálu Psychiatrické léčebny v Kroměříži.

Účast je BEZPLATNÁ.

Více informací o Programu pro dobré zdraví najdete na www.ppdz.cz

Iskérka – o.s.

Novoročenka

Iskérka získala nový sociální automobil

Zajišťovat terénní sociální služby lidem s dlouhodobou duševní nemocí a lidem v psychické krizi v Rožnově pod Radhoštěm bude ode dneška nový automobil Renault Kangoo. Do užívání Sociálního centra denních aktivit Iskérka ho slavnostně předal p. Adam Rudolf a zástupci společnosti Kompakt spol. s r.o., Poděbrady, která v rámci svého projektu na podporu sociálních zařízení vůz bezplatně věnovala.

Pokračování článku zde

Sociální firma?

Občanské sdružení Iskérka začalo letos v červnu realizovat mezinárodní projekt „S De Boei do sociální firmy“.
Finance na projekt, který bude trvat 3 roky, byly získány z Evropského sociálního fondu.
Pokračování článku zde

Pleťte s námi obvazy, sbírejte s námi poštovní známky a dioptrické brýle

Pomoc se nemusí vždy uskutečňovat jen formou finančních prostředků. Existuje mnoho jiných možností, jak pomáhat... Stačí tak málo – pomůžete i vy?

Milí spoluobčané, občanské sdružení Iskérka, které v rámci denního centra Iskérka poskytuje podporu a pomoc lidem s dlouhodobým duševním onemocněním a lidem v psychické krizi, spolupracuje s Charitou Valašské Meziříčí v oblasti humanitární pomoci.
Tato Charita se ve spolupráci se základními školami ve Valašském Meziříčí a okolí zaměřuje na sběr starých brýlí, poštovních známek a podporuje projekt Adopce na dálku – www.adopcenadalku.cz.
Napadlo nás, že třeba i mezi vámi jsou lidé, kterým by učinilo radost pomáhat druhým tímto způsobem a tak  přinést do jejich těžkého života trochu radosti, světla  a naděje. Jde o pomoc velmi jednoduchou a nenáročnou.
O jakou pomoc se konkrétně jedná?

Více se o této akci dovíte v pokračování článku zde.

Nadace OKD podpořila rožnovskou Iskérku

Nadace OKD podpořila v rámci svého programu „Pro zdraví“ projekt občanského sdružení Iskérka „Sociální centrum denních aktivit Iskérka“ částkou 100 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky budou využity k částečné úhradě nájemného a energií v rozšířených prostorách, na službu psychologa a supervizora.

Nová Nadace OKD, kterou v lednu roku 2008 založila akciová společnost OKD, se záměrem dlouhodobě podporovat především nejlepší a nejpotřebnější projekty v moravskoslezském regionu, podporuje i projekty i jiných regionech. V loňském roce podpořila 221 projektů celkovou částkou přes 30 milionů korun.

Nadace OKD si v oblasti společenské odpovědnosti vytýčila své priority a na základě těchto priorit vytvořila čtyři hlavní programy, pro jejichž naplňování získává příspěvky od dárců. Prvním z dárců se stala společnost OKD, jež na chod Nadace OKD přispívá pevnou částkou ze svého zisku. Mezi přispěvatele patří i další firmy ze skupiny New World Resources a její sesterské New World Resources Transportation.

Nadace OKD podporuje projekty v oblasti zdraví a sociální péče „Pro zdraví“, v oblasti vzdělání „Pro radost a vzdělání“, v oblasti životního prostředí, ekologie a záchrany kulturně-historického dědictví regionu „Pro budoucnost“, nabízí neziskovým organizacím podporu při získávání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v projektu “Pro Evropu“.

Děkujeme Nadaci OKD, že nám pomáhá uskutečnit dobré myšlenky.

Iskérka – o.s.

Iskérka slaví pět let a otvírá dveře

U příležitosti 5.výročí oficiálního otevření Sociálního centra denních aktivit Iskérka srdečně zveme na „Odpoledne otevřených dveří“ ve středu 11.února od 14 – 17 hodin v hlavních prostorách centra Iskérka na ulici Svazarmovské v Rožnově p.R., budova Alberta u bývalé Tesly, vchod zleva. Po oficiálním zahájení ve 14 hodin si budete moci prohlédnout prostory centra a seznámit se s činností naší organizace, která se věnuje péči o duševní zdraví.

O.s. Iskérka

Filmem k duševnímu zdraví II - Iskérka promítá v knihovně

Máte rádi filmy? Chcete se dozvědět více o duševním zdraví a nemoci? Chcete se podělit s jinými o své zkušenosti, názory a zážitky, které se týkají duševního zdraví nebo nemoci?

Pokud odpovědí je ANO, pak jste srdečně zváni na druhý ročník cyklu Filmem k duševnímu zdraví, který organizuje občanské sdružení Iskérka ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm. Tentokrát jsme zvolili podtitul Iskérka promítá v knihovně.

Pro připomenutí: cyklus čtyř projekcí Filmem k duševnímu zdraví proběhl poprvé v roce 2008 s podtitulem. Zahájení cyklu umožnila svou finanční dotací Nadace DKS. Díky této finanční podpoře jsme zakoupili 11 DVD filmů s tématikou duševního zdraví a nemoci, televizor a DVD přehrávač.Díky jejím financím mohlo občanské sdružení Iskérka zakoupit 11ks DVD filmů s tématikou duševního zdraví a nemoci a televizor a DVD přehrávač pro potřeby Sociálního centra denních aktivit Iskérka. Nadace DKS svou finanční dotací také umožnila o.s.Iskérka vytisknout a nechat vylepit plakáty na propagaci promítání v Městské knihovně v Rožnově.

V roce 2008 pracovníci o.s. Iskérka uskutečnili 4 projekce filmů s tématikou duševního zdraví a nemoci v Městské knihovně Rožnov. Jednalo se o filmy Čistá duše, Má mě rád, nemá mě rád, Štěstí a Pokoj mého syna. Na každé projekci byl přítomen odborník, který po skončení filmu odpovídal na dotazy diváků. Dvakrát se tohoto úkolu ujala Mgr. Marta Luzarová a dvakrát jsme na projekci mohli vidět Mgr. Daniela Krejcara, oba dva jsou kliničtí psychologové, kteří působí v Rožnově.

 • Žáci ZŠ pomáhají Iskérce
 • Městská knihovna ve spolupráci s TKA uspořádala 1. prosince v kině Panorama již pátou  Benefici pro Iskérku. Výtěžek této benefiční akce ve výši 20.110,- Kč byl věnován  na zajištění provozu Sociálního centra denních aktivit Iskérka, které poskytuje podporu lidem s dlouhodobou duševní nemocí a lidem v psychické krizi.
  Děkujeme celému týmu rožnovské knihovny, který se s takovým úžasným nasazením a ochotou každoročně ujímá organizování této akce. Zvláštní poděkování patří paní Marcele Slížkové a Knihovnickému kroužku Louskáček, který se ujal moderování celé benefice.
  Děkujeme také všem účinkujícím žákům rožnovských ZŠ i žákům z Valašské Bystřice za krásná a inspirativní vystoupení, také všem učitelům i Vám všem, kteří jste přispěli dobrovolným darem či zakoupením vstupenky.
  „Člověk sám zmůže jen málo. Je potřeba spojit síly. Děkujeme Vám všem, kteří pomáháte zlepšit život druhých.“
 • Jaký byl 2.ročník Týdne pro duševní zdraví ...
 • Vyšlo ve Spektru číslo 21, ročník XVIII,  strana 9
  Článek je ke stažení zde
 • Jak je to s regulačními poplatky v lékárně a doplatky za léky
 • Vyšlo ve Spektru dne 11. 9. 08
  Článek je ke stažení zde
 • Kdo z nás je normální
 • Milí spoluobčané, v rámci podpory duševního zdraví pro vás připravujeme i letos projekt Týden pro duševní zdraví. Jeho hlavní program proběhne od 5.-10.října. Součástí tohoto projektu je i výstava s názvem „Kdo z nás je normální...“.
  Výstavu můžete shlédnout na chodbách Městské knihovny v Rožnově p.R. v období od 1.září do 31.října. Její součástí budou nejen základní informace o psychopomoci v ČR, o organizacích, zabývajících se duševním zdravím, ale i obrázky žáků ZUŠ, inspirované skutečnými příběhy lidí, kteří onemocněli duševní nemocí, a také vlastní tvorba některých klientů centra Iskérka.

  Vyšlo ve Spektru ...

 • Iskérka rozšiřuje prostory
 • Hlavní činností Iskérka – o.s.(www.iskerka.info)  je provozování „Sociálního centra denních aktivit Iskérka“, kde je poskytována služba sociální rehabilitace podle zákona 108/2006 Sb.Služba je registrovaná a je zatím jedinou službou svého druhu v celém Zlínském kraji. Cílovou skupinou služby jsou lidé s dlouhodobým duševním onemocněním a lidé v psychické krizi starší 18 let. Od 1. září bude větší část služby provozována v rozšířených prostorách na ulici Svazarmovské, budova Alberta ( u bývalého areálu Tesly), boční vchod zleva, 2.patro. Služba má dobré reference, vyhledává ji stále více lidí. Ve stávajících prostorách je naše kapacita naplněna. Abychom mohli nabídnout službu většímu počtu lidí, rozšiřujeme prostory.

  Vyšlo ve Spektru ...

 • Přijďte si vytvořit originální tričko
 • Chcete si vytvořit vlastní tričko efektivním zesvětlováním nebo originální tričko pomocí šablon či tiskátek? Pak právě pro vás je připravena Tvořivá dílna Lenky Jaškové.
  Kdy: Úterý 9.září od 17-19hod. - Savová technika (180,-Kč); s sebou 2-3ks trička bavlněná trička tmavší barvy; pracovní oděv.
  Úterý 23. září od 17-19hod. - Tisk na textil (200,- Kč); s sebou 1-2ks bavlněná trička světlejší barvy.
  Kde: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, Svazarmovská, ( u bývalého areálu Tesly), boční vchod zleva, 2.patro.
  Pro omezený počet míst volejte nebo pište SMS na 773 272 494 nebo na email: iskerka@centrum.cz. Na tvoření s vámi se těší lektorka Lenka Jašková.

  O.s. Iskérka
 • Ztráty a nálezy
 • Ve středu 28.května roku 2008 se za krásného slunného dopoledne, v 10 hodin místního času,   vydala 15ti členná výprava nadšenců z Iskérky na průzkum nedalekého lesíku. Tedy, kdyby někdo z vás nevěděl, o který lesík se jedná, je to ten krásný pod Finančním úřadem.Na průzkum jsme byli náležitě vyzbrojeni chirurgickými rukavicemi a plastovými pytli, neboť jsme nevěděli, co nás může potkat.
  Celý článek

  Vyšlo ve Spekru ...

 • Rožnováci cvičili svůj mozek
 • Ve čtvrtek 13. března uspořádalo o.s. Iskérka ve spolupráci s Městskou knihovnou a o.s.Letokruhy ze Vsetína přednášku s názvem „Den trénování paměti“.
  Celý článek

  Vyšlo ve Spekru ...
 • Den trénování paměti v Rožnově.
 • Každý z nás měl určitě někdy v životě pocit, že stále něco zapomíná, že se mu zhoršuje paměť – co si nezapíše, to neví a špatně se soustředí. Příčinou zhoršení pamětových schopností bývá nejčastěji jejich nepoužívání v běžném životě, dále stres a jiné vlivy – některé léky, srdeční onemocnění, deprese, alkohol, sedavý způsob života, nedostatek podnětů, špatná výživa.
  Celý článek


  Vyšlo ve Spektru ...
 • Filmem k duševnímu zdraví aneb "Kdo z nás je normální".
 • „To je teda pěkná hloupost!“ řekne si možná někdo po přečtení titulku. „Co má film společného s duševním zdravím? A vůbec, co to je to duševní zdraví?“
  Celý článek

  Vyšlo na www stránkách Městské knihovny v Rožnově p/R ...
 • Benefice pro Iskérku 2007 očima nás dětí.
 • Být chvíli dopisovatelem nebo reportérem novin. Dobrá hra. Jenže my si ji vyzkoušíme doopravdy. A proč ne? Napíšeme o Benefici pro Iskérku, na které vystupují beztak převážně děti.

  Celý článek

  Vyšlo ve Spektru ...

 • Iskérka děkuje všem dárcům.
 • Tým pracovníků o.s.Iskérka děkuje všem dárcům a příznivcům, kteří v roce 2007 podpořili projekt "Sociální centrum denních aktivit Iskérka".
  Celý článek

 • Proběhl Týden pro duševní zdraví.
 • V minulém týdnu proběhl v Rožnově historicky první ročník humanitární a kulturní akce Týden pro duševní zdraví, kterou uspořádalo o.s. Iskérka.
  Celý článek

 • Týden pro duševní zdraví byl v Rožnově letos poprvé.
 • Týden pro duševní zdraví pořádalo letos v Rožnově poprvé Občanské sdružení Iskérka ve spolupráci s Městskou knihovnou.
  Celý článek

 • Příběh duševně nemocné ženy aneb jak pomáhá Iskérka (11. 09. 06)
 • Svědectví jedné mladé ženy, která by si přála být přijímána společností i se svým handicapem s takovým respektem, pochopením a láskou, s jakou jsou přijímáni zdraví lidé.
  Celý článek

 • O andělech, kteří přináší radost (24. 08. 06)
 • Spolupráce Iskérky a Domova důchodců.
  Celý článek

 • Plamínky opravdové pohody (22. 02. 06)
 • Firma Unipar podporuje Iskérku pravidelným dodáváním svíček. Článek přináší zamyšlení nad rolí svíce a plamene v dnešní době.
  Celý článek

 • Dary pro Iskérku (10.12.05)
 • Poděkování všem, kteří v roce 2005 podpořili Iskérku.
  Celý článek

 • Benefice pro Iskérku – Děkujeme (26.09.05)
 • 18. září se na beneficním koncertě v kostele Všech svatých vybralo pro Iskérku
  6 024,-Kč. Upřímně děkujeme.
  Celý článek

 • Iskérka = valašsky sedmikráska (07.09.05)
 • O činnosti a financování Iskérky
  Celý článek

 • Co se skrývá pod peřinou? (08.04.05)
 • Výzva k jarnímu úklidu.
  Celý článek



  © Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář