Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod Radhoštěm

Sociální firma?

Občanské sdružení Iskérka začalo letos v červnu realizovat mezinárodní projekt „S De Boei do sociální firmy“.

Finance na projekt, který bude trvat 3 roky, byly získány z Evropského sociálního fondu.

Co to ale vlastně sociální firma je ?

Je to podnik, ve kterém nejméně 30% zaměstnanců jsou zdravotně znevýhodnění, kteří pracují na úvazky dle svých možností. Takový podnik nepobírá od státu žádné peníze, kromě příspěvků na zaměstnávání od úřadu práce. Musí si tedy na vlastní provoz a rozvoj vydělat sám jako každá jiná firma. Je to tedy klasický model firmy, jejíž vnitřní pravidla jsou však nastavená tak , aby umožnila práci zdravotně znevýhodněným lidem. Podle mne je to nejvyšší stupeň společenské zodpovědnosti firmy, která může být.

A proč se vlastně  občanské sdružení Iskérka pustilo do takového projektu?
Protože  jasně vidíme, že uplatnění zdravotně znevýhodněných je v podmínkách naší společnosti velmi malé. Zvláště uplatnění takových lidí, kteří by rádi pracovali, ale mohou pracovat jen několik hodin týdně. Práce by obohatila jejich život o další rozměr, o který jsou díky své nemoci ochuzeni. A nepochybně mají co nabídnout. Rádi bychom tedy pro tyto lidi vytvořili podmínky.
V rámci tohoto projektu se chceme pokusit vytvořit  takové podmínky ve spolupráci se zahraniční organizací Stichting de Boei s Holandska, která je naším dlouholetým partnerem. Proč nevyužít vzájemných zkušeností pro dobrou věc ? Proč se nepokusit o něco nového?

V průběhu projektu by měly být vykomunikovány možnosti vzniku mezinárodní sociální firmy a napsán projekt na vznik takovéto firmy. Dále by měly být vypracovány speciální programy, které by umožnily připravit zdravotně znevýhodněné, především dlouhodobě duševně nemocné,  na práci v sociální firmě. Rádi bychom při této příležitosti řekli, že finance získané z Evropského sociálního fondu nejsou v žádném případě určeny pro stávající službu v Sociálním centru denních aktivit Iskérka a také je takto nelze použít.

Začátkem září navštívila část pracovního týmu projektu , která se zabývá vznikem sociální firmy, Holandsko za účelem získání nových informací a zkušeností.
Co jsme si z návštěvy odnesli?
Obrovskou vstřícnost z holandské strany, nadšení pro dobrou věc, odhodlání pracovat na projektu společně a předávat zkušenosti z fungování sociální firmy. Setkali jsme se s největšími odborníky v této oblasti v Holandsku. Ti  jsou ochotni podpořit naši myšlenku svými konzultacemi – a to bez nároku na odměnu!
V polovině října přijede skupina z De Boei do Rožnova. Společně se setkáme  s podnikateli, odborníky  i zástupci města.Věříme, že se posuneme zase o kus dál.
Co si přát víc? Snad štěstí. Štěstí na dobré nápady, na dobré lidi a  podporu široké veřejnosti, protože s ní  to jde vždycky lépe .

Blanka Mikolajková
Iskérka – o.s.

© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář