Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmČlánky

Iskérka získala nový sociální automobil

Zajišťovat terénní sociální služby lidem s dlouhodobou duševní nemocí a lidem v psychické krizi v Rožnově pod Radhoštěm bude ode dneška nový automobil Renault Kangoo. Do užívání Sociálního centra denních aktivit Iskérka ho slavnostně předal p. Adam Rudolf a zástupci společnosti Kompakt spol. s r.o., Poděbrady, která v rámci svého projektu na podporu sociálních zařízení vůz bezplatně věnovala.

„Sociální automobil je projektem Reklamní agentury - Kompakt spol. s r.o, Poděbrady,
který je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velice závažné myšlence. Za spoluúčasti firem a společností se snažíme o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí,“
řekl zástupce firmy Kompakt spol. s r.o. Poděbrady.
Společnost Kompakt s.r.o. Poděbrady působí na území ČR od roku 1993. Projektem  „sociálního automobilu“ se zabývá v modifikované formě po vzoru ze západní Evropy, kde je zaměřen především na oblast sportu. První realizace předání sociálního automobilu se uskutečnilo v Jižních Čechách už v roce 1997. Od té doby společnost Kompakt předala cca 200 automobilů.
„Automobil by měl sloužit pro terénní službu sociální rehabilitace, tedy například k návštěvám mimorožnovských klientů, odvozům k lékaři, k návštěvám klientů v léčebně a dalším potřebám občanského sdružení Iskérka. Automobil budou využívat i pracovníci, zajišťující provoz centra  a další služby. Pro nás je to velký přínos. Většinu těchto služeb jsme doposud zajišťovali nejrůznějšími způsoby a s využitím soukromých vozidel. Teď věříme, že se tyto služby ještě více rozvinou,“ řekla ředitelka centra Iskérka paní Blanka Mikolajková.
Děkujeme všem firmám, které podpořily projekt „Sociální automobil“ a umožnily tak občanskému sdružení Iskérka získat zcela nový automobil. Poděkování patří také Městu Rožnov, které přispělo částkou 20.000,- Kč


V Rožnově pod Radhoštěm 12.11.2009
O.s. Iskérka

Foto automobilu zde