Mezinárodní projekt EU 2

S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám“  (projekt mezinárodní spolupráce OPLZZ, registrační číslo projektu CZ.1.04/5.1.01/51.00042)

baner

Projekt se zabývá problematikou zaměstnávání osob s dlouhodobou duševní nemocí ve spolupráci s nizozemskou partnerskou organizací De Boei z Eindhovenu. Cílem projektu je identifikovat typové problémy této cílové skupiny ve vztahu k pracovnímu uplatnění a s využitím česko-nizozemské expertízy, srovnávacích analýz a zkušeností uživatelů navrhnout konkrétní opatření k řešení těchto problémů v České republice. Do realizačního týmu projektu jsou zapojeni experti z úřadu práce, psychiatrické léčebny v Kroměříži i Eindhovenu, nizozemští experti, sociální pracovníci, sociolog i zaměstnavatelé. Klíčovou inovací projektu je aktivní zapojení uživatelů, kteří se prostřednictvím expertního týmu klientů stávají cennými odborníky - spoluřešiteli projektu a podílejí se tak "zezdola" na návrzích systémových změn. V rámci projektu realizovaného v období leden 2011 - prosinec 2013 proběhne 6 krátkodobých mezinárodních stáží, seminář a mezinárodní konference za účelem průběžné informovanosti a prezentace výstupů, které budou rovněž publikovány.

Více informací© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář