Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmČlánky

Dary pro Iskérku

"Ten, který daruje, je zároveň obdarován."

Sociální centrum denních aktivit "Iskérka" – centrum na podporu psychosociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním bude mít za sebou již téměř 2 roky své existence. Že stále existujeme – za to patří dík vám,všem štědrým dárcům, kteří jste neodmítli naše prosby a podpořili tuto tolik potřebnou aktivitu.

Rádi bychom touto cestou veřejně poděkovali všem firmám,podnikatelům,nadacím i všem soukromým osobám, kteří svými finančními příspěvky umožnili fungování našeho centra. Děkujeme také za podporu zastupitelům města Rožnov pod Radhoštěm a Zlínského kraje. Pomáhali nám však i jiní - "obyčejní" občané tohoto města, kteří nám přinášeli do centra své dary osobně, nejen finanční. Také jim patří náš upřímný dík.

Zvláštní poděkování patří Kačence Kovářové z Hutiska, která nám věnovala ze svých dětských úspor 120,-Kč.

Dne 18.09.2005 byl ve spolupráci s rožnovskou farností uspořádán v Kostele všech svatých benefiční koncert, na kterém bylo vybráno ve prospěch centra Iskérka 6.024,- Kč. Upřímné díky patří Rožnovskému chrámovému sboru, P.Jiřímu Poláškovi a všem štědrým dárcům.

Dne 4.12.2005 uspořádala rožnovská ZUŠ na Dolní Bečvě v Kostele sv. Antonína Paduánského adventní koncert, jehož výtěžek ve výši 4.250,- Kč byl věnován centru Iskérka. Naše poděkování patří ZUŠ, všem účinkujícím i všem štědrým dárcům.

Dne 5.12.2005 uspořádala Městská knihovna a kino Panorama "Benefici pro Iskérku". Jim patří naše upřímné díky stejně jako všem žákům základních škol z Rožnova pod Radhoštěm a z Valašské Bystřice, žákům ZUŠ,všem učitelům, kteří děti připravovali, všem ředitelům(-kám ) škol, kteří umožnili prodej vstupenek na tuto benefici a také Středisku volného času. Také děkujeme Svazu žen, jehož členky zdarma napekly pro vystupující perníčky. Výtěžek této benefiční akce ve výši 17.700,- Kč byl věnován na zajištění provozu centra Iskérka.

Všichni, kteří jste nám pomohli, jste nás přesvědčili o tom, že ten, kdo chce pomoci, najde si vždycky způsob jak.

Děkujeme vám všem, kteří i v této nelehké době dokážete myslet na druhé, toužíte pomáhat a projevujete svou štědrost. Vědomí, že nezůstáváte lhostejní k potřebám druhých nás naplňuje radostí a je velkým povzbuzením pro naši další práci.Věříme, že vy všichni,kteří jste nás obdarovali, jste byli zároveň obdarováni. Vždyť sdílená radost je radost dvojnásobná. Jen díky vám můžeme vykročit do nového roku a pokračovat v započatém díle.

Přejeme vám všem,aby nový rok 2006 byl rokem plným radosti,štěstí a pokoje.

Sociální centrum denních aktivit Iskérka