Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmČlánky

Benefice pro Iskérku – DĚKUJEME

Dne 18. 9. 2005 se uskutečnil v nedělních dopoledních hodinách v chrámu Všech Svatých v Rožnově pod Radhoštěm benefiční koncert pro Iskérku – Sociální centrum denních aktivit pro dlouhodobě duševně nemocné. Chceme tímto prostřednictvím upřímně poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci této benefice. Děkujeme také za krásný hudební zážitek.

  • Náš dík patří P. Jiřímu Poláškovi, rožnovskému faráři, za jeho vstřícnost a ochotu, jakož i celé rožnovské farnosti,
  • náš dík patří také účinkujícím – Rožnovskému chrámovému sboru za krásný zážitek a pohlazení na duši, děkujeme paní Libuši Pavelčákové i každému jednotlivému členu sboru zvlášť,
  • náš dík patří také slečně Lindě Sítkové – studentce III. ročníku pražské AMU, obor varhany - jak krásně dokázala rozeznít nově opravené varhany,
  • náš dík patří firmě Miger, která umožnila bezplatné vylepení plakátků na všech jejích plochách,
  • náš dík patří Městské knihovně za bezplatnou spolupráci při přípravě letáků,
  • náš dík patří také všem školám, organizacím a lidem, kteří nám umožnili zdarma propagaci tohoto koncertu,
  • náš dík patří vám všem, kteří jste přišli a svými dary i svou přítomností podpořili projekt Iskérka.

DÍKY VÁM VŠEM BYL BENEFIČNÍ KONCERT REALIZOVÁN, DÍKY VÁM VŠEM BYLO VYBRÁNO 6.024,- KČ, KTERÉ BUDOU POUŽITY NA PROVOZ CENTRA ISKÉRKA.
Díky vám všem, kteří i v této nelehké době myslíte na ostatní a projevujete svou štědrost.

Sociální centrum denních aktivit – Iskérka a o.s.Zdravý Rožnov