Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmČlánky

Týden pro duševní zdraví byl v Rožnově letos poprvé

Týden pro duševní zdraví pořádalo letos v Rožnově poprvé Občanské sdružení Iskérka ve spolupráci s Městskou knihovnou. V nabídce byl velmi bohatý program. Ohlédněme se nyní v krátkosti za tímto týdnem.

Zahájení týdne proběhlo v obřadní síni Městského úřadu. Na krátké představení naší činnosti navázalo neformální setkání s příjemnými lidmi. Malé občerstvení s ukázkami zdravé výživy poskytla p. Jana Klimparová z Mandragory, květinami vyzdobil p. Koryčanský.

Další dny program pokračoval v Městské knihovně. Každý den byl svým způsobem specifický, konkrétně zaměřený na určité téma. Přenášející byli odborníci s dlouholetými zkušenostmi, kteří mají, co předávat.

(MUDr. Jan Nejezchleba) - úterý bylo zasvěceno problematice dětské psychiatrie. Mezi nejčastější psychické poruchy dětského věku patří neurózy, projevující se např. nechutenstvím, zamlklostí, pomočováním, pokálováním, ranní nevolností atd. Jedná se o nevědomé projevy, dítětem těžko ovlivnitelné. Mezi další faktory, způsobující neurotická onemocnění u dětí, patří stres a negativní vlivy rodiny a kolektivů.

(P. Mgr. Jiří Polášek) - středa byla věnována odpuštění, které je základním aspektem lidské existence a jednou z podmínek zdravé duše.

" Chceš-li být otrokem nějakého člověka, nesnášej ho.." Odpuštění neschvaluje zlo, odsuzuje pouze čin, ne člověka. Nenávist má obrovskou destruktivní moc, která se snaží zničit nejen toho, na koho je namířena, ale v důsledku se obrací proti svému strůjci. Je to smrtící jed ve formě bumerangu. Neodpuštění zasahuje celého člověka. Odpuštění je věc vůle a našeho osobního rozhodnutí. Nesmírně osvobozuje. Ke konání zla, k pomstě či nenávisti potřebujeme mnohem méně síly a odhodlání než ke konání dobra.Chceme-li být duševně zdraví, odpouštějme druhým, sobě i Bohu.Láska je silnější než nenávist.

(P. Mgr. Piotr Wardecki) - čtvrtek byl věnován nahlédnutí do různých psychoterapeutických směrů a škol. Není jednoduché si dnes z toho velkého množství různých nabídek vybrat právě tu, která je vhodná pro náš problém. Psychoterapeut nepředepisuje žádné léky, pomáhá tam, kde může pomoci slovo a naslouchání, člověka pouze vede a ukazuje cestu. Je to vždy dialog dvou rovnocenných partnerů. Psychoterapeuta si klient vybírá sám. Práci na sobě musí udělat každý sám.

Jsou však psychická onemocnění, pro která tento druh terapie není vhodný a na místě je jednoznačně medikace ( např. autismus - tyto děti odmítají dialog; schizofrenie).

V pátek jsme nahlédli prostřednictvím filmu do světa člověka s poruchou osobnosti. Hlavní hrdinka procházela různými etapami v životě i v nemoci, etapou vzdoru a nakonec přijetí nemoci. Rozhodla se věci změnit. Pochopila, že má naději, že nic není ztraceno, pokud ona sama nebude rezignovat , pokud bude chtít spolupracovat. Rozhodla se pro uzdravení.

S jakým ohlasem se Týden duševního zdraví setkal?

Akce se konala letos poprvé a jsme skutečně potěšeni zájmem veřejnosti o tuto problematiku. Na přednášky přišli lidé všech věkových kategorií. Byl vidět opravdový zájem se něco nového dozvědět, získat radu nebo novou zkušenost. Vládla dobrá atmosféra a myslím, že všichni odcházeli spokojeni. Rádi bychom premiérou navázali na tradici a i v příštím roce zorganizovali tento Týden opět v říjnu, u příležitosti Světového dne duševního zdraví.

Co dodat?

V průběhu celého týdne podpořili naši činnost finančními dary nejen zaměstnanci firem Myonic, Freescale a Liss, ale i návštěvníci přednášek. Celkem bylo vybráno 3.418,50 Kč. Vážíme si této pomoci a děkujeme všem, kteří nás podpořili. Zároveň děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv jiným způsobem podíleli na organizaci této akce. Děkujeme za ochotu osobně se angažovat pro dobré dílo.

Závěrem bychom vás rádi pozvali na setkání s Mgr. Janou Ungerovou, která se ve 13ti letech setkala s Matkou Terezou a rozhodla se, že se stane misionářkou. Přednáška na téma "Vnitřní uzdravení" se uskuteční v úterý 13.11. v 17h v podkroví Městské knihovny. Srdečně zveme.

o.s.Iskérka