Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmČlánky

Iskérka = valašsky sedmikráska

Iskérka, valašsky sedmikráska, je pro ty z vás, kteří jste o nás ještě nikdy neslyšeli, sociální služba, která se věnuje dlouhodobě duševně nemocným spoluobčanům, starším 18ti let. Iskérka je však také naděje?

Zřizovatelem této sociální služby bylo v únoru 2004 občanské sdružení Zdravý Rožnov s cílem nabídnout pomoc dlouhodobě duševně nemocným občanům a pokrýt tak bílé místo v nabídce sociálních služeb. I dnes je tato služba prozatím jedinou svého druhu v celém mikroregionu Rožnovsko a Valašském Meziříčí.

Cílem této služby je poskytnout prostřednictvím různých forem rehabilitace pomoc občanům s psychickým onemocněním, kteří jsou v důsledku své nemoci vyčleňováni ze společnosti, čímž se ocitají v izolaci, která působí negativně na jejich zdravotní stav. Jednotlivé formy rehabilitace (psychosociální rehabilitace, pracovní terapie, skupinová psychoterapie, akční terapie, cvičná kuchyň, pohybová terapie atd.) přispívají ke zlepšení jejich zdravotního stavu, zamezují dalším návratům akutních stavů nemoci = relapsům a následné hospitalizaci, zvyšují kvalitu jejich života. Spoluprací s psychology a psychiatry je zajištěna odbornost poskytované služby.

Jako nezisková organizace, sídlící v prostorách mateřské školy na ulici 1.máje 864 v Rožnově pod Radhoštěm, získáváme finanční prostředky na fungování tohoto centra prostřednictvím grantů, vypisovaných Zlínským krajem, městem Rožnov pod Radhoštěm, EU. Nedílnou součástí finanční podpory tvoří příspěvky z různých nadací (Divoké husy, Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského), dále dary od jednotlivců, podnikatelů, firem místních i celorepublikových , i vlastní činností. Bez všech těchto různých druhů finanční podpory by nemohlo toto centrum existovat, proto v této chvíli patří náš upřímný dík všem štědrým dárcům – firmám i jednotlivcům, kteří svými dary v letošním roce umožnili další fungování našeho centra.

Tímto si také dovoluje poprosit vás, občany Rožnova pod Radhoštěm i celého regionu, kterým není lhostejný osud těch, kteří se nalézají v obtížné životní situaci a sami si v této chvíli pomoci nedokážou, abyste otevřeli svá srdce a jakoukoliv finanční částkou přispěli našim spoluobčanům projít tou neviditelnou bariérou izolace, do které se díky své nemoci dostávají. I vy, s vaší pomocí, můžete přispět k tomu, že Iskérka bude novou nadějí pro ty, kteří ji v jisté chvíli svého života ztratili.

Vaše příspěvky můžete zasílat na toto číslo účtu 189822971/0300. Děkujeme vám všem, kteří svým darem přispějete na dobrou věc. Další informace o nás najdete na www. zdravyroznov.info/zr

Sociální centrum denních aktivit Iskérka
OS Zdravý Rožnov