Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmČlánky

Iskérka děkuje všem dárcům

Vyšlo ve Spektru ...

Tým pracovníků o.s.Iskérka děkuje všem dárcům a příznivcům, kteří v roce 2007 podpořili projekt "Sociální centrum denních aktivit Iskérka". Tento projekt je realizován od roku 2004 v prostorách MŠ 1.máje 864 a slouží především lidem s dlouhodobou psychickou nemocí. Rádi bychom touto cestou také poděkovali vedení školky a všem jejím pracovníkům za dobrou spolupráci, ochotu a vstřícnost.

"Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere". Milí dárci, to, co je pro mnohé z vás samozřejmostí, je pro jiné bláznovstvím. A tak děkujeme vám všem, kteří se nebojíte jít proti proudu světa a děláte věci jinak než ti ostatní.
Vaší podporou finanční, hmotnou, duchovní či dobrovolnickou jste nám předali poselství, že osud druhých vám není lhostejný. Dokázali jste nám, že jsou stále mezi námi lidé, kteří jsou ochotni konat dobro pro dobro samé. Každá podpora, i ta sebemenší, byla důležitá a velmi si jí vážíme.

A tak se radujeme společně s vámi, protože láska ještě nevymřela. Máme naději, že s vaší pomocí a podporou zvládneme vše, co nás v tomto roce čeká.

Stálé zdraví duše i těla přejí pracovníci centra Iskérka.

O.s. Iskérka