Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmKola pro Afriku

Pozastaven sběr kol pro Afriku

Oznamuji, že v době od 14. srpna 2012 do 24. září 2012 nebudu vybírat ve sběrném místě v Iskérce darovaná jízdní kola pro Afriku.

Sběrné místo bude opět otevřeno od 25. září 2012, a to každé úterý od 10 hod. do 11 hod. a od 15 hod. do 17 hod.

Zdenka Račková, koordinátorka projektu v Rožnově p.R.

Sběrné místo v Iskérce

Gambie je nejmenší země Afriky. Pro mnohé děti je škola nedostupná díky velkým vzdálenostem. Humanitární projekt „Kola pro Afriku“ pomáhá dětem překonat tuto vzdálenost. V Rožnově pod Radhoštěm vzniklo pod záštitou města další sběrné místo.

Sběrné místo: občanské sdružení Iskérka, Chodská 537

Čas sběru: každé úterý 10.00 - 11.00 a 15.00 - 17.00 hodin

Kontakt: Zdenka Račková, tel. 577 440 003

Více informací: zde
reportáž  na TV Beskyd: zde
Spektrum Rožnovska: zde

KOLA PRO AFRIKU - první transport kol z rožnovské Iskérky

V úterý 17.7. 2012 v době mezi 17-18 hod. došlo k prvnímu transportu darovaných jízdních kol pro akci Kola pro Afriku (www.kolaproafriku.cz) ze sběrného místa, které se nachází v rožnovské Iskérce (www.iskerka.cz) do centrálního skladu v Ostravě. Z Iskérky odjelo prvních 89 kol. "V centrálním skladu se shromažďují kola ze všech sběrných míst v celé České republice, opravují se tam, případně se vyřazují kola nepoužitelná,a v listopadu budou odeslána do Gambie. Převoz do Afriky bude trvat tři týdny, nejdříve po železnici do Hamburku a odtamtud lodí. Do Gambie pojedou osobně předat kola pánové Roman Posolda, ředitel společnosti Kola pro Afriku, a spoluzakladatel společnosti Richard Gazda," řekla rožnovská koordinátorka p.Račková. Převoz kol zajišťuje pro Moravu řidič Petr Dvořák z firmy Forman Adamec (www.formannj.cz). Tato firma přepravuje kola z moravských sběrných míst zdarma." Velmi si této pomoci vážíme," řekl Roman Posolda, ředitel společnosti Kola pro Afriku o.p.s. Tuto akci koordinovala dobrovolnice sběrného místa p. Zdenka Račková ve spolupráci s 4 dobrovolníky. "Bohužel této akci počasí nepřálo. Pršelo. Přesto to jsme to nevzdali, udělali jsme dobrý skutek, ze kterého jsme měli všichni velkou radost," řekla Dana Mičolová, redaktorka zdravotně sociálního webového portálu (www.lidemezilidmi.cz). "Velmi si vážím také pomoci všech lidí, kteří vydrželi čekat na zpožděný transport a pak pomáhali s nakládkou,"uvedl Roman Posolda. "Děkuji všem dárcům, které projekt oslovil, a rozhodli se, že napomohou užitečné věci. Někteří lidé darovali kola ve velmi dobrém stavu, která by mohli ještě užívat, ale rozhodli se je darovat. Touto cestou velmi děkuji také všem těm, kteří pomohli o projektu informovat rožnovskou veřejnost, tedy vedení rožnovské Iskérky, vedoucímu Městské knihovny Pavlu Zajícovi, panu faráři Kamilu Obrovi," řekla p. Račková. Projekt tímto v Rožnově nekončí. Pouze v době od 14. srpna 2012 do 24. září 2012 se kola vybírat nebudou. Sběrné místo bude opět otevřeno od 25. září 2012, a to každé úterý od 10 hod. do 11 hod. a od 15 hod. do 17 hod.

Kola_1_transport