Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod Radhoštěm



Historie Iskérky – Sociálního centra denních aktivit 

2003 – skupina lidí z občanského sdružení Zdravý Rožnov iniciovala vznik centra na podporu dlouhodobě duševně nemocných - byla napsána 1. projektová žádost na Zlínský kraj a vybrán název- Iskérka(sedmikráska- téměř stále kvetoucí rostlinka). Projekt byl podpořen jak krajem, tak městem Rožnov pod Radhoštěm.

2004 - za podpory města byly pronajaty malé prostory v MŠ 1. máje 864.
11.2.2004 bylo oficiálně otevřeno Sociální centrum denních aktivit Iskérka jako projekt občanského sdružení Zdravý Rožnov (dílna pracovní terapie zaměřená na staré textilní techniky, poskytována podpora při řešení osobních záležitostí).
Byla navázána spolupráce s klinickým psychologem a zavedeny skupinové psychoterapie.
Květen 2004 – pronajaty v téže MŠ další prostory – už jsme se do malých prostor nevešli, z původních prostor byly zřízeny dílny pracovní terapie – šicí a tiskařská.
Byla navázána spolupráce s holandským odborníkem na podporu duševně nemocných Gerem de la Haye , který při týdenním pobytu předával metodiky práce.
Službu navštěvovalo 18 uživatelů. 
Službu zajišťovali 2 pracovníci na úvazek 1,1.

2005 - služby byly rozšířeny o výuku angličtiny, tělesná cvičení, tréninky paměti , tréninkové vaření.
Únor 2005 - bylo vybudováno sociální zázemí a cvičná kuchyň za podpory Nadace Divoké husy
Službu navštěvovalo 25 uživatelů .
Službu zajišťovali 3 pracovníci na úvazek 1,9.

2006 – byly získány finance z ESF na projekt Zvýšení kvality a kapacity centra Iskérka,
byla navázána dlouhodobá spolupráce s holandskou organizací Stichting de Boei,
byly pronajaty další prostory v MŠ 1153 – pracovna psychologa.
Služby byly rozšířeny o individuální rozhovory, výuku počítačů, supervizi a vzdělávání pro pracovní tým.
Službu navštěvovalo 35 uživatelů.
Službu zajišťovalo 5 pracovníků na úvazek 2,5.

2007 – centrum Iskérka začalo fungovat pod novým občanským sdružením Iskérka.
Služba byla rozšířena o terénní a telefonické služby pro uživatele v krizi.
Služba získala registraci podle zákona 108/2006 Sb §70- sociální rehabilitace.
Proběhla návštěva holandských přátel z de Boei, kteří nám představili svůj projekt CONTAKT.
Byl realizován projekt Kolo-lék na duši i tělo – podpořen nadací DKS,
pro veřejnost byly uskutečněny akce Kroky ke zdraví po lázeňských stezkách – podpořeno Kraft-food s.r.o. a Týden pro duševní zdraví.
Službu navštěvovalo 54 uživatelů.
Službu zajišťovalo 6 pracovníků na úvazek 3,2.

2008 – byl zpracován strategický plán rozvoje na roky 2008-2012.
Služba byla rozšířena o výuku tance, cvičení podle hatha jógy a muzikoterapii.
Byl ukončen projekt Zvýšení kvality a kapacity centra Iskérka, proběhla výstava prací Iskérky a Kamarádu v senátu ČR.
Byly rozšířeny prostory – pronajaty další prostory na ulici Svazarmovská v budově prodejny Albert (opuštěny prostory v MŠ 1153), úprava nových prostor byla financována z výtěžku Benefice pro Iskérku - opět přispěla Nadace Divoké husy (Hejbni kostrou pro druhé).
Červen 2008 – zapojení do projektu humanitární pomoci Adopce na dálku. Byla uskutečněna týdenní pracovní návštěva 2 pracovníků a 3 uživatelů v de Boei. Organizace byla úspěšná ve výběrovém řízení Fóra dárců - pracovníci se účastnili vzdělávání v sociálním podnikání (Podpora dobrého podnikání v ČR), v jehož závěru prezentovali svůj projekt na Mezinárodní konferenci o společenské odpovědnosti firem v Obecním domě v Praze. Pro veřejnost byl realizován 2. ročník Týdne pro duševní zdraví a 1. ročník projektu Filmem k duševnímu zdraví s podtitulem Kdo z nás je normální.
Službu navštěvovalo 57 uživatelů.
Službu zajišťovalo 6 pracovníků na úvazek 3,6.

2009 – byl zahájen mezinárodní projekt Se zkušenostmi z de Boei do sociální firmy. Služba byla rozšířena o krizový telefon pro uživatele Iskérky (denně včetně víkendů). Uživatelé centra se mohli zapojit do projektu Tvořivá odpoledne či pohybových aktivit Cvičíme pro zdraví, které byly financovány Nadací DKS.
Pro veřejnost byl realizován 3. ročník Týdne pro duševní zdraví a 2. ročník projektu Filmem k duševnímu zdraví II. s podtitulem Iskérka promítá v knihovně.
Proběhla týdenní návštěva holandských přátel z de Boei v Iskérce.
Pracovníci se systematicky vzdělávají pod vedením klinického psychologa – profesionalizace.
Službu navštěvovalo 56 uživatelů.
Službu zajišťovalo 6 pracovníků na úvazek 4,15.

Sociální centrum denních aktivit Iskérka je částečně financováno  MPSV ČR, Městem Rožnov pod Radhoštěm, různými nadacemi, ESF, dary, prostřednictvím benefičních koncertů a na nákladech se podílí také vlastní činností.
Již 4. rokem obalujeme veškeré knihy pro Mě knihovnu Rožnov, své výrobky prodáváme v prodejnách v Praze, Brně, Rožnově a při mimořádných jarmarcích. Po celou dobu fungování nám pomáhají dobrovolníci.
Iskérka – o.s. je členem Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.
Spolupracujeme s psychiatry regionu i s psychiatrickými léčebnami.


© Iskérka / hosting VALACHNET/ titulní foto Fotografický herbář