Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmKurzy

Uzdrav se sám

Kurz je určen lidem s psychickými problémy. Jeho metodika byla zpracována v 1996 nizozemským týmem složeným z odborníků i z klientů psychiatrické péče. O několik let později byl na základě národního výzkumu upraven a nyní se připravuje jeho zavedení do vzdělávacího programu na vysoké škole.

V čem je kurz výjimečný - základní principy kurzu

  • název "Uzdrav se sám" vystihuje hlavní myšlenku kurzu, uzdravení vychází z každého účastníka - jde o aktivní proces
  • v kurzu dochází ke znovunalezení vztahu k "sobě samému"
  • kurz vychází z konkrétních potřeb lidí s psychiatrickou zkušeností
  • účastník změní své postavení ze "spolujezdce" na "řidiče" vlastního života

  • Základní principy kurzu

  • vedoucím kurzu je člověk s psychiatrickou zkušeností, který sám tímto kurzem prošel
  • kurz probíhá v respektujícím prostředí, všichni členové jsou si rovni
  • nejde o kompletní uzdravení - zbavení se nemoci, ale o rozvoj nových dovedností, rolí, vztahů a cílů v životě

_________________________________________________________________________

Probíhá podzimní pokračování kurzu " Uzdrav se sám"

V tomto období probíhá podzimní běh kurzu "Uzdrav se sám" v prostorách SCDA Iskérka na Chodské 534, do kurzu není možné se dodatečně zapojit.

Další kurz bude otevřen v roce 2015.

Vice informací získáte u Violy M., Radima K. nebo Martiny Kovářové.